Co mě čeká na prolongacích APUL?

Naše vzdělání zcela nekončí absolvováním instruktorského kurzu. Pokud nechceš pokračovat ve vzdělávání se na vyšších kurzech, než je kurz APUL Snowboarding C, jednou za 3 roky se sejdeme a strávíme spolu příjemný víkend. Co bude jeho obsahem se dočteš níže.

Budeme se těšit na kopci.

  Přihlásit se na prolongace

Obecné informace ke snowboardovým prolongacím

Platnost licencí APUL je 3 roky. Po uplynutí platnosti ji můžete prodloužit o další 3 roky absolvováním 2,5denního „prolongačního kurzu“ (bez závěrečných zkoušek) nebo absolvováním kurzu vyšší úrovně (licence C se prodlouží absolvováním kurzu B). Prolongace licence D je možná POUZE absolvováním kurzu C! Na kurz vyšší úrovně můžete nastoupit i s propadlou licencí. Pro prodloužení licence nestačí praxe. S propadlou licencí byste neměli učit v lyžařské škole – hrozí postih z Živnostenského úřadu!

Proč prolongace?

APUL je členem mezinárodní asociace ISIA a licence APUL jsou jediné v ČR, které odpovídají standardům ISIA. Licence APUL dlouhodobě drží nejvyšší úroveň kvality jak v ČR, tak i v zahraničním srovnání. Právě kvůli členství v ISIA mají licence APUL omezenou platnost na 3 roky.

Zároveň takto můžeme garantovat, že každý instrukror s platnou licencí je v obraze a udržuje si vysokou úroveň. Vzdělání snowboardového instruktora se v čase vyvíjí. Když jsme před několika lety zavedli instruktorskou úroveň D, nutně to vedlo k velké změně náplně kurzu C. Tato aktualizace kompetencí instruktora s licencí C je momentálně hlavním cílem a náplní prolongací licence C.

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

  • Být držitelem licence APUL Snowboarding C - B - A.
  • Případně je u nás možno prolongovat licence AČS (Asociace českého snowboardingu)
  • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období).

Prolongace licence APUL Snowboarding D?

Licenci APUL Snowboarding D není možné prolongovat. Její platnost jsou 3 roky a nejpozději po této době je potřeba absolvovat kurz APUL Snowboarding C. Důvodem je to, že instruktor s licencí D není z našeho pohledu plnohodnotný instruktor - je vyškolen pouze k výuce úplných začátečníků a nejpozději do 3 let od absolvování kurzu D by se měl posunout na úroveň C. Absolvování kurzu APUL Snowboarding C doporučujeme všem držitelům licence D co možná nejdříve, protože teprve tam začíná ten pravý snowboarding.

Prolongace licence APUL Snowboarding C

Licenci APUL Snowboarding C považujeme za standard instruktorského vzdělání pro někoho, kdo neaspiruje k výuce ve snowparku či k práci v zahraničí. Takto vyškolený instruktor zvládne odbavit 90 % klientely, která přichází do běžných českých lyžařských škol.

Součástí snowboardového instruktorského vzdělání jsou od zavedení úrovně D prvky freestylu - a to už od základní úrovně D. Prolongace reflektují tuto změnu, stejně jako reflektují změny v pojetí jednotlivých oblouků instruktorské úrovně C.

Na prolongace přicházejí i instruktoři s licencí získanou před 10 lety a více. Naším úkolem je aktualizovat jejich jezdeckou i instruktorskou úroveň. Zároveň je důležitým cílem prolongací zpětná vazba, ať už v podobě feedabacku na kopci či večerní videoanalýzy jízd.

Den 0     Úvodní přednáška
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 cca 16:00 – 18:00
Den 1 Instruktorské jízdy C   Instruktorské jízdy B Videoanalýza
Den 2 Pistenfreestyle C   Pistenfreestyle B  

Prolongace licence APUL Snowboarding B

Prolongace licence APUL Snowboarding B se konají v rámci Projektu Kaprun. Samotný kurz APUL Snowboarding B se totiž koná právě v Kaprunu, který nabízí ideální podmínky.

Den 0     Úvodní přednáška
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 cca 17:00 – 19:00
Den 1 Instruktorské jízdy B   Instruktorské jízdy A Videoanalýza
Den 2 Freestyle   Freestyle  

Prolongace licence APUL Snowboarding A

bude doplněno

Workshopy

Stejně jako naši kolegové lyžaři jsme začali pořádat i prolongační tématické workshopy. Zatím pořádáme jednodenní worskhop ježdění ve snowparku, který se koná několikrát za sezónu ve FreestyleArea Vítkovice. Tento workshop není zaměřen na jednu konkrétní licenci a lze tak na něm prolongovat licence C, B i A. Snažíme se na něm reflektovat fakt, že velká část instruktorů nemá ve snowparku mnoho zkušeností.

Žádná zkouška, pouze vlastní rozvoj

Prolongace nejsou zakončeny žádnou zkouškou. Jejich účel je maximálně rozvíjet instruktorský potenciál účastníků.
Výstupem bude zhodnocení vlastních dovedností samotnými účastníky na základě podnětů od lektora.
Pro prodloužení platnosti prolongované licence je nutná aktivní účast na celém programu prolongací.

Co si vzít na prolongace s sebou?

  • Odpovídající snowboardovou výzbroj tzn. snowboard, funkční vázání a boty.
  • Doporučujeme chrániče – helma, chránič páteře atd.
  • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme za každého počasí min. 5 hodin denně.
  • Snowboardové brýle, rukavice, opalovací krém.
  • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva).
  • Peníze na stravování.
  • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací.

Zdroje a doporučená literatura

Fitness, bezpečnost, nehody

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme povedené prolongace a budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise Snowboarding APUL