Mám licenci od jiného vzdělávacího zařízení. Mohu pokračovat ve vzdělání u APUL?

Vstup do vzdělání APUL

APUL od svého vznikl vždy byl a v současné době i stále více je otevřen zájemcům o vzdělání z řad jiných akreditovaných zařízení (dále AZ), či asociací z ČR i z celého světa. Pravidla pro vstup do vzdělání APUL jsou definována systémem vzdělávání APUL, reputací ostatních AZ a zkušenostmi lektorů s úrovní absolventů jiných AZ. Finální verdikt je vždy v kompetenci Metodické komise ve spolupráci se zástupci sekretariátu APUL.

V případě zájmu o uznání licence a vstup do vzdělání APUL je nutné zaslat písemnou žádost na adresu info@apul.cz a zároveň přiložit kopie již získaných kvalifikací, licencí a případných dalších relevantních dokumentů.

Systém uznávání licencí je postaven na následujících pravidlech:

 1. Uznávání licencí je v kompetenci Metodické komise APUL ve spolupráci se zástupci jednotlivých sekcí APUL.
 2. Získání licence APUL je možné pouze absolvováním kurzu dané úrovně, pokud Metodická komise nerozhodne jinak.
 3. Uznávání licencí je možné pouze v případě, že zájemce o licenci APUL má také zájem vstoupit do vzdělání APUL a stát se členem APUL.
 4. Uznání dosavadní licence a vstup do vzdělání od úrovně kurzu APUL „C“ (2. stupeň) a výše je většinou možný pouze pro držitele licencí od partnerských asociací či AZ. Pro přechodné období je možné uznat licenci také od AZ, které v danou chvíli nejsou partnerskými AZ. Tento postup se děje pouze v případě instruktorů, kteří mají potvrzenou praxi v členské lyžařské škole APUL a mají s touto LŠ smlouvu či dohodu na aktuální období.

Partnerství a spolupráce s APUL na území ČR

Uznání licence a vstup do vzdělání APUL je možný pouze pro partnerské organizace a asociace v rámci komerčního pilíře INTERSKI ČR. Organizace či asociace, která se chce stát partnerem APUL, by měla splnit následující kritéria:

 1. Vzájemné a pravidelné setkávání lektorů a dalších představitelů dané asociace se členy metodické komise, případně pověřenými pracovníky APUL, v rámci seminářů, kurzů, kongresů či pracovních skupin.
 2. Zařazení materiálů APUL do seznamu zdrojů a literatury v rámci vzdělání na jednotlivých kurzech dané asociace.
 3. Implementace jednotlivých prvků a principů technického a výukového konceptu APUL.
 4. Obsahově srovnatelné náplně a odpovídající časová dotace jednotlivých stupňů vzdělání.
 5. Vzájemná prezentace dané asociace a APUL jako partnerských organizací (přednášky, materiály, odkazy na webu či na sociálních sítích).

SCHVÁLENÁ PARTNERSKÁ AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ A ORGANIZACE V ČR

1. LIPNO SKISCHOOL (LIPNO SERVIS)

2. ČESKÝ SVAZ LYŽAŘSKÝCH ŠKOL (ČSLŠ)

3. Katedra rekreologie FTK UPOL Olomouc

4. FTVS Praha

5. FSPS MU Brno

6. APLŠ

7. AISS

8. ČAHV

Pokud na výše uvedeném seznamu nenajdete akreditované zařízení, které vydalo vaši licenci, kontaktuje prosím zástupce tohoto akreditovaného zařízení a požádejte ho o zahájení spolupráce s APUL. APUL se těší a je otevřen spolupráci se všemi akreditovanými zařízeními či organizacemi, které splní výše uvedené podmínky.

Členství APUL v mezinárodní organizaci ISIA a udržování vysoké kvality vzdělávání, které odpovídá a kopíruje mezinárodní standardy ISIA, neumožňuje APUL uznávat licence od AZ a organizací, které nesplňují výše uvedené podmínky spolupráce.

Postup při uznávání dosavadní licence a vstup do vzdělání od úrovně kurzu APUL „C“ (2. stupeň):

 1. zaslání žádosti a kopie dosavadní licence na info@apul.cz
 2. vytvoření profilu v databázi APUL Registrace - APUL
 3. seznámení se se základy technického a výukového konceptu APUL - odkaz zde
 4. úspěšné zvládnutí krátkého online testu - odkaz pošleme zájemcům o uznání
  Po úspěšném vyplnění testu napište zprávu na info@apul.cz a my vám do profilu nahrajeme uznané vzdělání, které vás po zaplacení ročního členského příspěvku APUL bude opravňovat k přihlášení na kurz APUL C.
 5. pro úspěšné zvládnutí kurzu C doporučujeme absolvovat 1denní přípravný kurz C, který probíhá bezprostředně před kurzem C.
 6. Pro absolventy vzdělání od jiného než partnerského vzdělávacího zařízení je přípravný kurz C před kurzem C povinný
  NA PŘÍPRAVNÉM KURZU C se v praxi seznámíte se základními dovednostmi, které jsou považovány za vstupní úroveň C. Prosím mějte na paměti, že všichni ti, kteří tyto dovednosti nebudou ovládat, budou po prvním dni kurzu C požádáni lektorem o opuštění kurzu.

Uznávání zahraničních licencí (pouze členských asociací ISIA)

Všechny národní asociace a instruktorská sdružení, které jsou oficálními členy ISIA jsou pro APUL plnohodnotnými vzdělávacími partnery. Uznávání jejich licencí je stejně jako uznávání českých licencí v kompetenci Metodické komise APUL. Většinou ale licence od zahraničních organizací (sdružených v ISIA) APUL uznává. V praxi bývá pouze otázkou, zda vlastní žadatel licenci od organizace, která má tří nebo čtyřstupňový vzdělávací systém. V případě třístupňového vzdělávacího systému je vzhledem k jiným časovým dotacím jednotlivých stupňů vzdělávání uznávání licence mírně složitější. Nejčastěji Metodická komise řeší uznání licencí od organizací jako je APSI, NZSIA, CSIA, PSIA, BASI, Swiss SNOWSPORTS atd.