Mám licenci od jiného vzdělávacího zařízení. Mohu pokračovat ve vzdělání u APUL?

Vstup do vzdělání APUL

APUL byl a je historicky otevřen zájemcům o vzdělání z řad jiných akreditačních zařízení (dále AZ), či asociací z ČR i z celého světa. Pravidla pro vstup do vzdělání APUL jsou definována systémem, kterým se při vyřizování žádostí o uznání řídí Metodická komise APUL ve spolupráci se zástupci jednotlivých sekcí (Lyžování, SNB, Freeride, Nordic).

V případě zájmu o uznání licence a vstup do vzdělání APUL je nutné zaslat písemnou žádost na adresu info@apul.cz a zároveň přiložit kopie již získaných kvalifikací a licencí.

Systém uznávání licencí je postaven na následujících pravidlech:

  • Uznávání licencí je v kompetenci Metodické komise APUL ve spolupráci se zástupci jednotlivých sekcí APUL
  • Získání licence APUL je možné pouze absolvováním kurzu dané úrovně
  • Uznávání licencí je možné pouze v případě, že zájemce o licenci APUL má také zájem vstoupit do vzdělání APUL
  • Uznání dosavadní licence a vstup do vzdělání na úrovni kurzu APUL „C“ (2. stupeň) a výše je možný pouze pro držitele licencí od partnerských asociací a AZ v rámci ISIA a INTERSKI ČR. Pro přechodné období je možné uznat licenci také od AZ, které v současné chvíli není ještě partnerským AZ, ale pouze pro instruktory, kteří mají potvrzenou praxi v členské lyžařské škole APUL a mají s touto LŠ smlouvu na aktuální období.

Partnerství a spolupráce s APUL na území ČR

Uznání licence a vstup do vzdělání APUL je možný pouze pro partnerské asociace v rámci INTERSKI ČR. Aby se daná asociace stala partnerskou asociací spolupracující s APUL, musí splnit následující kritéria:

  1. Vzájemné a pravidelné setkávání lektorů a dalších představitelů dané asociace se členy metodické komise, případně pověřenými pracovníky APUL v rámci seminářů, kurzů, kongresů či pracovních skupin
  2. Zařazení materiálů APUL do seznamu zdrojů a literatury v rámci vzdělání na jednotlivých kurzech dané asociace
  3. Implementace jednotlivých prvků a principů technického a výukového konceptu APUL
  4. Obsahově srovnatelné náplně a odpovídající časová dotace jednotlivých stupňů vzdělání
  5. Vzájemná prezentace dané asociace a APUL jako partnerské organizace (přednášky, odkaz na webu či na sociálních sítích)

Schválená partnerská akreditovaná zařízení

1. Katedra rekreologie FTK Olomouc  

2. FTVS Praha

3. FSPS MU Brno                     

Pokud na výše uvedeném seznamu nenajdete akreditované zařízení, které vydalo vaši licenci, kontaktuje prosím zástupce tohoto akreditovaného zařízení a požádejte ho o zahájení spolupráce s APUL. APUL se těší na spolupráci se všemi akreditovanými zařízeními, které splní výše uvedené podmínky.

Členství APUL v mezinárodní asociaci ISIA a udržování vysoké kvality vzdělání, která odpovídá ISIA standardům, znemožňuje APUL uznávat licence od akreditovaných zařízení, která nesplňují výše uvedené podmínky spolupráce.

Uznávání zahraničních licencí (pouze členských asociací ISIA)

COMING SOON