časté dotazy a naše odpovědi

Pro koho platí dotovaná cena kurzu?

Pro instruktory s příslušností k některé členské lyžařské škole APUL – jejich seznam a kontakty zde.

V propozicích kurzu C se píše, že kurz a zkoušky probíhají podle volby účastníka v českém, anglickém nebo německém jazyce. Jaká je požadovaná úroveň jazyka?

Potřebná vstupní znalost jazyka je na hovorové úrovni. Odborné termíny z techniky a metodiky lyžování se naučíš na kurzu, kdy lektor bude částečně vyučovat v cizím jazyce. Na začátku kurzu také dostaneš 5jazyčný slovníček odborných pojmů a frází.

Jaká je potřebná vstupní jezdecká úroveň uchazeče o kurz D?

Měl by zvládnout bez problémů sjet červenou sjezdovku.

Kurz je metodický – učíme se jak učit. Není prioritně zaměřen na zdokonalování jezdeckých schopností.

Co se stane, když v termínu kurzu nebude sníh?

Nabídneme přesun na stejný kurz na jiném místě, kde sníh je. Pokud toto není možné, posuneme kurz podle předpovědi o několik dní. V tomto případě komunikujeme s uchazečem a pokud se mu nový termín nehodí, vrátíme mu celou zaplacenou částku.

Je možné do místa kurzu dojíždět?

Ano, je to možné, ale počítej s tím, že kurz je velmi časově náročný. Každý den absolvujeme dopolední a odpolední praktickou část na sněhu a večer probíhají přednášky a semináře. Denní program začíná obvykle v 9 hodin a končí ve 21–22 hod, je však dostatek přestávek a pauz.

Licence APUL mají platnost 3 roky. Musím po uplynutí platnosti dělat celý kurz znovu?

Ne. Platnost licencí APUL je 3 roky. Jejich platnost lze průběžně prodlužovat účastí na vzdělávacích workshopech (1denní workshop prodlužuje platnost o rok, 2denní o 2 roky) nebo absolvováním kurzu vyšší úrovně (např. licence C absolvováním kurzu B). Na kurz vyšší úrovně lze nastoupit i s propadlou licencí. Pro prodloužení licence nestačí praxe. S propadlou licencí by nikdo neměl učit v lyžařské škole – hrozí postih z Živnostenského úřadu!

Prodloužení platnosti licence D (D1) není možné. Držitel licence D se tedy musí zúčastnit navazujícího kurzu C.

Mám licenci od jiného vzdělávacího zařízení. Mohu pokračovat ve vzdělání u APUL?

Ano a budeme jedině rádi. APUL je a vždy byl otevřen zájemcům o vzdělání z řad jiných akreditačních zařízení (dále AZ), či asociací z ČR i z celého světa.

V případě zájmu o uznání licence a vstup do vzdělání APUL je nutné zaslat písemnou žádost na adresu info@apul.cz a zároveň přiložit kopie již získaných kvalifikací a licencí.

Podrobné informace o uznávání vzdělání jsou zde.

Více informací o licencích APUL a jejich srovnání se zahraničím je zde.

Jak získám živnostenské oprávnění?

Na základě licence APUL B či vyšší si lze na živnostenském úřadě nechat vystavit živnostenské oprávnění (dříve se používal také termín živnostenský list/ŽL) pro provozování vázané živnosti Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti lyžování (příp. snowboardingu v případě snowboardové licence).

Živnostenské oprávnění opravňuje držitele pracovat jako OSVČ, či založit si vlastní lyžařskou/snowboardovou školu.