Vaše časté dotazy 

Pro koho platí dotovaná cena kurzu?

U licenčních kurzů ski/SNB D,C,B  je to pro instruktory s příslušností k některé členské lyžařské škole APUL – jejich seznam a kontakty zde.

V propozicích kurzu C se píše, že kurz a zkoušky probíhají podle volby účastníka v českém, anglickém nebo německém jazyce. Jaká je požadovaná úroveň jazyka?

Potřebná vstupní znalost jazyka je na hovorové úrovni. Odborné termíny z techniky a metodiky lyžování se naučíte na kurzu, kdy lektor bude částečně vyučovat v jazyce a na začátku kurzu dostanete k dispozici speciální 5-jazyčný slovníček odborných pojmů a frází.

Jaká je potřebná vstupní lyžařská  úroveň uchazeče o kurz D nebo C?

Sportovní úroveň, určitě není třeba závodní minulost :-) Měli byste zvládnout sjet červenou sjezdovku bez problémů v paralelním postavení lyží.

Kurz je metodický – učíte se jak učit, není prioritně zaměřen na zdokonalení vašich lyžařských schopností.

Co se stane, když v termínu kurzu nebude sníh?

Nabídneme Vám přesun na stejný kurz na jiném místě, kde sníh je. Pokud toto není možné, posuneme kurz podle předpovědi o několik dní. V tomto případě komunikujeme s uchazečem a pokud se mu nový termín nehodí, vrátíme mu celou zaplacenou částku.

Je možné do místa kurzu dojíždět?

Ano, je to možné, ale počítejte s tím, že kurz je velmi časově náročný. Každý den absolvujete dopolední a odpolední praktickou část na lyžích (SNB) a večer probíhají teoretické přednášky a semináře. Denní program začíná obvykle v 9 hodin a končí ve 21–22 hod.

Licence APUL mají platnost 3 roky. Musím po uplynutí platnosti dělat celý kurz znovu?

Ne, platnost licence se prodlouží o další 3 roky absolvováním víkendového „prolongačního kurzu“ (bez závěrečných zkoušek) nebo absolvováním kurzu vyšší úrovně (licence C se prodlouží absolvováním kurzu B). Prolongace licence D je možná POUZE absolvováním kurzu C! Na kurz vyšší úrovně můžete nastoupit i s propadlou licencí. Pro prodloužení licence nestačí praxe. S propadlou licencí byste neměli učit v lyžařské škole – hrozí postih z Živnostenského úřadu!

Licence APUL, jejich uznávání a srovnání se zahraničím

Mám licenci od jiného vzdělávacího zařízení. Mohu pokračovat ve vzdělání u APUL?

APUL vždy byl a je otevřen zájemcům o vzdělání z řad jiných akreditačních zařízení (dále AZ), či asociací z ČR i z celého světa. Pravidla pro vstup do vzdělání APUL jsou definována systémem, kterým se při vyřizování žádostí o uznání řídí Metodická komise APUL ve spolupráci se zástupci jednotlivých sekcí (Lyžování, SNB, Freeride, Nordic).

V případě zájmu o uznání licence a vstup do vzdělání APUL je nutné zaslat písemnou žádost na adresu info@apul.cz a zároveň přiložit kopie již získaných kvalifikací a licencí.

Podrobné informace o uznávání vzdělání najdete zde.

Více informací o licencích APUL a jejich srovnání se zahraničím najdete zde