Co mě čeká na workshopech APUL?

Tematické workshopy jsou podpůrným rozvojovým produktem v nabídce APUL. Na workshopech se rozvíjí konkrétní dovednosti a kompetence instruktora lyžování. Dále workshopy slouží jako příprava na budoucí kurzy či opravné zkoušky, pokud se chceš věnovat rozvoji pouze jedné konkrétní oblasti.

Účastí na tematických workshopech si prodloužíš platnost licencí instruktora lyžování APUL C, B i A. Prodloužení platnosti licence D (D1) není možné. Držitel licence D tedy musí absolvovat navazující kurz C.

Budeme se těšit na kopci.

  Přihlásit se na workshopy

Obecné informace k workshopům

Workshopy si kladou za cíl poskytnout zajímavější příležitost k rozvoji jednotlivých instruktorských dovedností mimo hlavní kurzy APUL. Jsou vypisovány do Kalendáře akcí APUL v průběhu celé sezóny v ČR. Mají dva parametry:

 • délku (1 nebo 2 dny)
 • zacílení na lyžování, analýzu či výuku - workshop může obsáhnout jednu či více oblastí

Jak si prodloužit platnost instruktorské licence

Pro prodloužení platnosti licencí platí princip: absolvování 1denního workshopu prodlužuje platnost licence o 1 rok, 2denního workshopu o 2 roky.

Každý zájemce může v průběhu sezóny absolvovat libovolné množství workshopů, ale maximální možné prodloužení licence v průběhu 1 sezóny je 3 roky.

Každým workshopem je možno prodloužit platnost licencí APUL Lyžování C, B & A.

Prodloužení platnosti licence D (D1) není možné. Držitel licence D tedy musí absolvovat navazující kurz C.

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně věku 17 let.
 • Být držitelem licence APUL Lyžování C, B, A nebo alespoň čekatel C.
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období).

Tematický workshop – ANALÝZA JAKO VÝUKOVÝ NÁSTROJ

kategorie ANALÝZA & VÝUKA

Tento workshop je pořádán v rozsahu 1 dne během zimní sezony v ČR a funguje jako prolongace stávající licence C, B, A o 1 rok. Rozvíjí schopnost práce s analýzou v reálné výuce pro maximální užitek klienta.

Co mě na workshopu čeká?

Představuješ si analýzu pouze jako dovednost dobře najít chybu na videu nebo přímo na kopci v technickém projevu klienta? Rádi Tě vyvedeme z omylu. Komplexní problematika analýzy není pouze diagnostická disciplína, ale souvisí s jejím reálným využitím v praxi.

Tento workshop je zaměřen primárně na reálný přínos analýzy výuce. Není nic horšího než skvěle zanalyzovat klienta, ale díky formě předání informací nedosáhnout v jeho rozvoji kýženého cíle. Zaměříme se na různé možnosti, jak dobré analýzy dosáhnout (např. poznání na straně klienta x diagnóza na straně instruktora). Následně budeme rozvíjet dovednost získané informace přetavit v maximální přínos pro klienta. To za pomoci analýzy samotné, či v kombinaci s dalšími výukovými nástroji.

Jak bude vypadat denní program?

Den 0     Příjezd pro ubytované
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 cca 16:00 – 18:00
Den 1 Situační analýza a co dál?
Formy analýzy
  Analýza jako výukový nástroj
Přínos pro klienta
Odpolední program mimo sníh

Profil účastníka tohoto workshopu

Účastník workshopu by měl:

 • Ovládat minimálně úroveň analýzy C.
 • Ovládat výukové postupy na úrovni C (chápat problematiku otevřeného vzdělávání).
 • Znalost výukových nástrojů je výhodou.
 • Znalost problematiky vnitřního x vnějšího prostředí je výhodou.
 • Mít otevřenou mysl a chuť přemýšlet o nových možnostech rozvoje.

Pro maximální efekt doporučujeme kombinaci s tematickými workshopy:

 • Analýza jako diagnostický nástroj – rozvoj analytických dovedností
 • Výukové nástroje v praxi

Tematický workshop – VÝUKOVÉ NÁSTROJE V PRAXI

kategorie LYŽOVÁNÍ & VÝUKA

Tento workshop je pořádán v rozsahu 1 dne během zimní sezony v ČR a funguje jako prolongace stávající licence C, B, A o 1 rok. Rozvíjí dovednosti využívat rozdílné a vhodné výukové nástroje dle preferencí a typu klienta.

Co mě na workshopu čeká?

Každý člověk, tedy i naši klienti, je jedinečný. Z praxe víme, že často hledáme způsob, jak konkrétní radu formulovat jinak, zvolit jiné cvičení, ale stále to nefunguje. Na tomto workshopu se zaměříme na možnost volit mezi různými výukovými nástroji. Dlouhodobým cílem každého instruktora má být dovednost volit ty nejvhodnější a nejefektivnější nástroje pro klienta. Ne nástroje, které jsou příjemné instruktorům samotným.

Náplní workshopu bude rozšíření palety výukových nástrojů a jejich ukotvení v polarizaci vnitřního a vnějšího prostředí klienta. Dále pochopení, kdy volit konkrétní výukové nástroje a proč. Úkolem je najít nejlepší cestu pro klienta. To vše je třeba zasadit do souvislostí, aby nám to fungovalo.

Přotože je téma poměrně komplikované, vezmeme ho od úplného začátku a v průběhu dne půjdeme více do hloubky. Konkrétní rady a tipy si tedy odnesou jak účastníci, pro které bude téma novinkou, tak ti, kteří jsou v tématu více zkušení.

Jak bude vypadat denní program?

Den 0     Příjezd pro ubytované
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 cca 16:00 – 18:00
Den 1 Vnitřní a vnější prostředí
Různé výukové nástroje
  Jak volit správný výukový nástroj Odpolední program mimo sníh

Profil účastníka tohoto workshopu

Účastník workshopu by měl:

 • Ovládat minimálně výukové postupy na úrovni C.
 • Ovládat základní situační analýzu na úrovni C.
 • Znalost problematiky vnitřního x vnějšího prostředí je výhodou.
 • Mít otevřenou mysl a chuť přemýšlet o nových možnostech předávání informací a dovedností.

Pro maximální efekt doporučujeme kombinaci s tematickými workshopy:

 • Analýza jako diagnostický nástroj – rozvoj analytických dovedností
 • Výukové nástroje v praxi

Tematický workshop – ROZVOJ LYŽAŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ

kategorie LYŽOVÁNÍ & ANALÝZA & VÝUKA

Tento workshop je pořádán v rozsahu 1 dne během zimní sezony v ČR a funguje jako prolongace stávající licence C, B, A o 1 rok. Zároveň není určen pouze pro ty, kteří potřebují prolongovat svou licenci, ale i pro ty, kteří se chtějí v této oblasti někam posunout.

Co mě na workshopu čeká?

Zaměříme se na rozšíření zásobárny tipů a cvičení – „toolboxu“ - v návaznosti na konkrétní lyžařské dovednosti. Na různých úrovních pokročilosti klienta rozvíjíme i stejné dovednosti jiným způsobem.

Jak bude vypadat denní program?

Den 0     Příjezd pro ubytované
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 cca 17:00 – 19:00
Den 1 Zahájení, tematický workshop   Tematický workshop Večerní program

Profil absolventa tohoto workshopu

Absolvent tohoto workshopu by měl být schopen lepšího propojení analýzy s konkrétními tipy do výuky.

Tematický workshop – SPORTOVNÍ LYŽOVÁNÍ NA SJEZDOVCE

kategorie LYŽOVÁNÍ

Tento workshop je pořádán v rozsahu 2 dní během zimní sezony v ČR a funguje jako prolongace stávající licence C, B, A o 2 roky. Zároveň není určen pouze pro ty, kteří potřebují prolongovat svou licenci, ale i pro ty, kteří se chtějí v oblasti sportovního lyžování někam posunout.

Co mě na workshopu čeká?

Tento workshop je zaměřen primárně na sportovní lyžování na sjezdovce, tedy dlouhé i krátké oblouky v dynamickém provedení. Téma výuky a analýzy jde stranou, zaměřujeme se naopak o to více na samotné lyžování. Jeden ze dvou dnů je více zaměřen na technické porozumění této úrovně lyžování a pochopení širších souvislostí. Druhý den je pak zaměřen více na osobní zdokonalení lyžařských dovedností.

Jak bude vypadat denní program?

Den 0     Příjezd pro ubytované
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 cca 17:00 – 19:00
Den 1 Zahájení, trénink lyžování   Trénink lyžování Večerní program
Den 2 Trénink lyžování   Trénink lyžování, vyhodnocení, zpětná vazba, ukončení  

Profil absolventa tohoto workshopu

Absolvent workshopu by měl:

 • Být obeznámen s technikou pokročilého lyžování na sjezdovce.
 • Chápat techniku sportovního lyžování v širších souvislostech.
 • Umět lépe analyzovat pohyby probíhající na této úrovni lyžování.
 • Posunout své vlastní lyžařské dovednosti ve sportovním lyžování.

Tematický workshop – TECHNIKA LYŽOVÁNÍ V SOUVISLOSTECH

kategorie LYŽOVÁNÍ & ANALÝZA & VÝUKA

Tento workshop je pořádán v rozsahu 2 dní během zimní sezony v ČR a funguje jako prolongace stávající licence C, B, A o 2 roky. Zároveň není určen pouze pro ty, kteří potřebují prolongovat svou licenci, ale i pro ty, kteří se chtějí v této oblasti někam posunout.

Co mě na workshopu čeká?

Zaměříme se na souvislosti techniky lyžování od nejpomalejšího základního oblouku až po rychlé sportovní lyžování. Ukážeme si, jak fungují jednotlivé dovednosti v pomalé rychlosti, jak se promítají při změně tempa, sklonu svahu nebo povrchu. Zároveň se budeme věnovat analýze jednotlivých dovedností nejen na kopci, ale i u videa. Zaměříme se také na rozpoznávání chyb a aplikaci cvičení na zlepšení slabších dovedností. Workshop je ideálním mixem lyžování, analýzy a výuky. Je určen pro všechny, které kromě dobrého rychlého oblouku zajímají i detaily.

Jak bude vypadat denní program?

Den 0     Příjezd pro ubytované
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 cca 17:00 – 19:00
Den 1 Zahájení, tematický workshop   Tematický workshop Večerní program
Den 2 Tematický workshop   Tematický workshop  

Tematický workshop – TELEMARK REFRESH DAY

kategorie LYŽOVÁNÍ

Tento workshop je pořádán v rozsahu 1 dne během zimní sezony v ČR a funguje jako prolongace stávající licence C, B, A o 1 rok. Zároveň není určen pouze pro ty, kteří potřebují prolongovat svou licenci, ale i pro ty, kteří se chtějí v oblasti telemarkového lyžování posunout dále a osvěžit si nejdůležitější telemarkové dovednosti.

Co mě na workshopu čeká?

Tento workshop je zaměřen primárně pro držitele licence Telemark 1 nebo pro telemarkové lyžaře, kteří mají mírně až středně pokročilé telemarkové dovednosti. Workshop není určen pro úplné telemarkové začátečníky.  Během dne se dotkneme důležitých telemarkových témat, jako jsou výměna vedoucí nohy (lead change), rozložení tlaku, délka telemakrového kroku atd. Budeme lyžovat na sjezdovce v delších i kratších poloměrech oblouků, v nižší i vyšší intenzitě.

Jak bude vypadat denní program?

Den 0     Příjezd pro ubytované
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 cca 17:00 – 19:00
Den 1 Zahájení, tematický workshop   Tematický workshop Večerní program

Profil absolventa tohoto workshopu

Absolvent workshopu by měl:

 • Být obeznámen s telemarkovým pokročilým lyžování na sjezdovce.
 • Chápat techniku telemarkového lyžování v širším kontextu a v různých podmínkách.
 • Umět lépe analyzovat pohyby probíhající na této úrovni telemarkového lyžování.
 • Posunout své vlastní telemarkové dovednosti ve sportovní jízdě.

Žádná zkouška, nýbrž vlastní rozvoj

Všechny tematické workshopy jsou hlavně rozvojové. Svůj vlastní rozvoj a aktuální úroveň je třeba sebekriticky vnímat. Výstupem bude zhodnocení vlastních dovedností samotnými účastníky na základě podnětů od lektora.

Pro prodloužení platnosti licencí je kromě samotné účasti potřeba i aktivní zapojení do workshopu.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den nezapomenout?

 • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Vhodnou velikost lyžařských bot. Doporučujeme servisované univerzální lyže o poloměru 14–18 m, lyžařské hole.
 • Lyžařskou helmu (povinná součást vybavení každého instruktora APUL).
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém. 
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura

Fitness, bezpečnost, nehody

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme povedený workshop a budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL