O nás

Slovo prezidenta

Vážení kolegové,

Kdybych měl v krátkosti shrnout to, co je pro APUL charakteristické, zdůraznil bych zejména tři věci:

Tradice

Jsme na trhu od roku 1992, ale tím rozhodně nechceme říci, že už nás nic nepřekvapí a že budeme dělat vzdělávání tak, jak jsme byli zvyklí. Naopak je naprosto zásadní sledovat aktuální trendy a neustále se vyvíjet. Zejména díky našim lektorům, kteří pracují  v mnoha zemích světa, dostáváme stále nové impulsy a do APUL se jedinečným způsobem dostává moderní know-how.

Velikost

Sdružujeme okolo 35 lyžařských škola a tisíce učitelů sportů na sněhu, ročně vyškolíme přes 1000 osob. To nám umožňuje realizovat ambiciózní projekty, které zase zpětně posilují náš vzdělávací potenciál. Bereme naši činnost jako závazek vůči školám a učitelům a jsme schopni jim nabízet to nejlepší vzdělání a servis.

Funkčnost

Zcela zásadním faktem je, že APUL si založily a provozují samy lyžařské školy a učitelé – tedy dochází u nás k neustálému dialogu co je v oblasti vzdělání třeba, jaké jsou nové trendy a jak na to rychle a adekvátně zareagovat. To je obrovský samosvorný prvek, který vytváří vysokou funkčnost celého vzdělávacího systému, který navíc u většiny akreditovaných zařízení v ČR nenajdete.

Zkrátka – pokud uvažujete o vzdělání a práci na horách, jste jednoznačně na správném místě!

Libor Knot

Náš příběh

Asociace profesionálních učitelů lyžování má dlouholetou tradici. V době jejího vzniku v roce 1992 se profesionální výuka lyžování začala v České republice teprve rozvíjet a její renomé začalo vzrůstat poté, co se APUL stal členem mezinárodní asociace ISIA. Dnes máme za sebou již čtvrtstoletí rozvoje vzdělávání v České republice, naši úspěšní absolventi působí po celém světě a rozvijíme spolupráci se zahraničními partnery.

 

Historie APUL

Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol v České republice byla založena v roce 1992 z důvodů nedostatečného vzdělávacího systému instruktorů pracujících v komerčních lyžařských školách. Tato organizace sdružuje učitele lyžování z povolání, kteří splňují kritéria nezbytná pro práci v komerčních lyžařských školách. V současné době sdružuje APUL přes 5000 učitelů lyžování a snowboardingu a 36 lyžařských škol (které ale svojí velikostí představují asi 2/3 pracovního trhu).

V květnu 1994 byl APUL oficiálně přijat do mezinárodní organizace ISIA (Mezinárodní asociace profesionálních učitelů lyžování) a úzce spolupracuje v oblasti metodiky a systému výuky s partnerskými asociacemi ostatních zemí. Jednotlivé stupně vzdělávání APUL (kurzy D, C, B a A) odpovídají mezinárodním standardům ISIA a jako takové jsou tedy mezinárodně uznávané. APUL je také řádným členem INTERSKI ČR.

ISIA stanovila svým členům konkrétní podmínky, které stanovují rozsah i obsah vzdělávacího systému učitelů lyžování. Na kongresu ISIA v roce 1999 ve Španělsku byla přijata změna stanov ISIA, která stanovuje povinnost splnit minimální standardy ve vzdělání učitelů. To znamená dodržení hranice 450 vzdělávacích hodin, zařazení výuky „druhého nástroje“, vyučování v minimálně jednom cizím jazyce apod. Tyto podmínky žádná z dosud udělovaných lyžařských kvalifikací krom APUL v ČR nesplňuje. 

V posledních letech došlo k mnoha inovacím vzdělávacího systému APUL, které se dotýkají obsahu kurzů, učebních materiálů, hodnocení kurzů, výběru lektorů do lektorských sborů. APUL je dlouhodobě lídrem vzdělávání profesionálů v oblasti zimních sportů v ČR a kvalita jeho vzdělání je právem oceňována po celém světě.