Co mě čeká na kurzu APUL Snowboarding C?

Tento kurz navazuje na kurz D. V této úrovni se posuneme k výuce mírně až středně pokročilých. Na kurzu se řeší pokročilejší ježdění na sjezdovce a základy freestylu na sjezdovce. Cílem tohoto kurzu je pochopení výuky snowboardingu v širších souvislostech. Kurz odkazuje na další vzdělávání, které se od této úrovně dále začíná rozdělovat podle disciplín. V teroretickém obsahu kurzu prohloubíme znalosti z kurzu D a začneme klást důraz na schopnost analýzy pohybu na snowboardu.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

Šimon Svoboda
vedoucí sekce Snowboarding APUL

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz C je navazujícím kurzem ve vzdělání APUL a je pořádaný v rozsahu 6 dní. Zúčastnit se ho může každý instruktor starší 17 let, který úspěšně dokončil snowboardový kurz APUL „D“ (či ekvivalent) nebo lyžařský kurz APUL C. Úspěšný kandidát kurzu „C“ se stává držitelem licence APUL C, který je kompetentní k výuce mírně až středně pokročilých snowboardistů všech věkových kategorií.

Co mě na kurzu čeká?

Na kurzu tě čeká někdo z našeho lektorského sboru. Všichni jsme profesionálové a srdcaři, kteří chtějí předávat nabyté zkušenosti. Kromě nás zde budou i další kurzisté, což ve výsledku znamená mnoho zajímavých lidí, a tudíž mnoho srandy. Kurz je veden velice profesionálně. Důraz je kladen na pochopení role instruktora. Čeká Vás program na svahu a přednášky o biomechanice, snowboardových materiálech, první pomoci, didaktice, analýze pohybu a dalších.věcech. Kurz lze udělat v českém, nebo cizím (Aj, Nj) jazyce. Jazyková zkouška bude vyznačena na licenci.

Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu C:

 • Zákaznický servis APUL a dovednosti pro práci s lidmi.
 • Prohloubení znalostí výukového a technického konceptu APUL. 
 • Metodický postup výuky snowboardingu APUL (výuka mírně až středně pokročilých).
 • Úvod do systému analýzy pohybu APUL.
 • Vylepšování techniky jízdy na snowboardu 
 • Úvod do freestylu.
 • Prohloubení znalostí s cizojazyčnou terminologií v oblasti výuky snowboardingu (Aj nebo Nj).

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 17 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem licence APUL snowboarding D nebo APUL lyžování C.
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období). 
 • Praxe a zkušenosti s prací instruktora. 

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí a místním sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Jeden celý den kurzu je vyhrazen závěrečným zkouškám. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu C.

Den 0 Příjezd a ubytování v odpoledních hodinách, večer prezentace a informace - čas bude upřesněn přihlášeným
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 18:00 – 20:00
Den 1-5 Trénink snowboardingu a výuky   Trénink snowboardingu a výuky Workshopy, zkouška z teorie
Den 6 Zkoušky   Zkoušky
​Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Profil instruktora snowboardingu „C“

Licence APUL „C“ opravňuje jejího držitele k výuce začátečníků až mírně pokročilých. Držitel licence je proškolen k výuce všech věkových kategorií.

Jak probíhá zkouška?

Zkouška je rozdělena do několika částí.

1. Teorie

Zkoušena formou testu zpravidla předposlední večer kurzu. Testové otázky jsou z přednášek během kurzu a budou během kurzu upřesněny. Součástí testu je také zkouška z analýzy, kde budete po shlédnutí videa muset rozpoznat chyby v technice jízdy.

2. Metodika 

Průběžné hodnocení během kurzu při metodických výstupech během programu na svahu a písemná zkouška z plánu lekce. V případě nesplnění požadavků následuje přezkoušení poslední den kurzu.

3. Jezdecké dovednosti 

Testují se tři oblouky. Základní smýkaný oblouk (i na switch s menšími zkouškovými nároky), smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru a carvingový oblouk. Dále jsou zde základy freestylu na sjezdovce (presy, ollie, apod). Při jízdách se hodnotí především základní postavení jezdce, plynulost a názornost pohybů, kontrola rychlosti a celkový dojem.

4. Cizí jazyk 

Celý kurz i zkoušky je možné absolvovat v českém jazyce. Pokud chcete, můžete složit zkoušku z jazyka a obdržet licenci, kde to bude uvedeno. Zkouška z jazyka (Aj, Nj) bude zaměřena na komunikační dovednosti a schopnost vést výuku snowboardingu v daném jazyce. 

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající snowboardovou výzbroj tzn. snowboard, funkční vázání a boty.
 • Doporučujeme chrániče – helma, chránič páteře atd.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Snowboardové a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém. 
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři, či stravování ve vlastní režii.
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základním zdrojem informací na kurzu C je naše metodika, kterou dostanete v knižní podobě při příjezdu na kurz. Dále budete čerpat z přednášek během kurzu. Před kurzem se hodí jakékoliv samostudium o snowboardingu, didaktice, snowboardových technologiích, první pomoci apod.

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je snowboarding rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

Tipy pro efektivní trénink

Naším cílem Vás připravit na práci instruktora snowboardingu, ale také Vám dát pár tipů, jak na sobě dále pracovat a rozvíjet své dovednosti. Pro začátek doporučujeme pár tipů.

 • Silné svalstvo udrží kostru pohromadě. Udržujte své tělo v kondici a předejdete zraněním.
 • Věnujte alespoň pár minut denně strečinku a také předejdete nepříjemným zraněním.
 • Věnujte se dalším sportům. Zvýší to Vaše výsledky ve snowboardingu.
 • Jezděte a poslouchejte zkušenější jezdce a instruktory, mohou Vám výrazně pomoci.
 • Nepřeceňujte své schopnosti

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise Snowboarding APUL

Instagram #APULsnowboardingC