Co mě čeká na kurzu APUL Snowboarding C?

Tento kurz navazuje na kurz D. Na úrovni C se posuneme k výuce mírně až středně pokročilých. Na kurzu se věnujeme pokročilejšímu ježdění a základům freestylu na sjezdovce. Cílem tohoto kurzu je pochopení výuky snowboardingu v širších souvislostech a zlepšení jezdeckých dovedostí účastníků. V teoretické části prohloubíme znalosti z kurzu D a začneme klást větší důraz na schopnost analýzy pohybu na snowboardu. Kurz také otevírá cestu k dalšímu vzdělávání v různých disciplínách zimních sportů.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz C je navazujícím kurzem ve vzdělání APUL a trvá 6 dní. Zúčastnit se ho může každý instruktor starší 16 let, který úspěšně dokončil snowboardový kurz APUL Snowboarding D (či ekvivalent) nebo lyžařský kurz APUL Lyžování C. Úspěšný účasník kurzu se stává držitelem licence APUL Snowboarding C, který je kompetentní k výuce mírně až středně pokročilých snowboardistů všech věkových kategorií.

Co mě na kurzu čeká?

Na kurzu Tě čeká někdo z našeho lektorského sboru. Všichni jsme profesionálové a srdcaři, kteří chtějí předávat nabyté zkušenosti. Kromě nás zde budou i další kurzisté, což ve výsledku znamená mnoho zajímavých lidí a mnoho zábavy. Kurz je veden velmi profesionálně. Důraz je kladen na pochopení role instruktora. Čeká Tě program na svahu a přednášky o biomechanice, snowboardové výbavě, první pomoci, didaktice, analýze pohybu a dalších.věcech. Kurz lze udělat v českém, nebo cizím (Aj, Nj) jazyce. Jazyková zkouška bude vyznačena na licenci.

Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu C:

 • Zákaznický servis APUL a dovednosti pro práci s lidmi.
 • Prohloubení znalostí výukového a technického konceptu APUL. 
 • Metodický postup výuky snowboardingu APUL (výuka mírně až středně pokročilých).
 • Úvod do systému analýzy pohybu APUL.
 • Vylepšování techniky jízdy na snowboardu 
 • Úvod do freestylu.
 • Prohloubení znalostí s cizojazyčnou terminologií v oblasti výuky snowboardingu (Aj nebo Nj).

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 16 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem licence z APUL Snowboarding D (či jejího ekvivalentu z jiného akreditovaného zařízení) nebo APUL Lyžování C.
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období). 
 • Praxe a zkušenosti s prací instruktora jsou vítané, ale nejsou nutné.

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Jeden celý den kurzu je vyhrazen závěrečným zkouškám. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu C.

Den 0 Příjezd a ubytování v odpoledních hodinách, večer prezentace a informace - čas bude upřesněn přihlášeným
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 18:00 – 20:00
Den 1-5 Trénink snowboardingu a výuky   Trénink snowboardingu a výuky Workshopy, zkouška z teorie
Den 6 Zkoušky   Zkoušky
​Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Profil instruktora snowboardingu „C“

Licence APUL „C“ opravňuje jejího držitele k výuce začátečníků až mírně pokročilých. Instrutor s licencí C je proškolen k výuce všech věkových kategorií. Dokáže kvalitně učit úplné začátečníky i klienty, kteří už jezdí, ale chtějí se ve svém ježdění posunout dál. Oblíbený bude jistě i u dětí, protože je dokáže bezpečně uvést do freestylu na sjezdovce a lekce s ním je tak budou bavit.

Jak probíhá zkouška?

Zkouška je rozdělena do několika částí.

1. Teorie & analýza

Zkoušena formou testu zpravidla předposlední večer kurzu. Testové otázky jsou z přednášek během kurzu a budou během kurzu upřesněny. Součástí testu je také zkouška z analýzy, kde budeš po shlédnutí videa muset rozpoznat chyby v technice jízdy.

2. Výuka

Průběžné hodnocení během kurzu při metodických výstupech na svahu a písemná zkouška z plánu lekce. V případě nesplnění požadavků následuje přezkoušení závěrem kurzu.

3. Jezdecké dovednosti 

Testují se tři oblouky. Základní smýkaný oblouk (i na switch s menšími zkouškovými nároky), smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru a carvingový oblouk. Dále se zkouší základy freestylu na sjezdovce (tailpress, nosepress, ollie, nollie, hodiny). Při jízdách se hodnotí především základní postavení jezdce, plynulost a názornost pohybů, kontrola rychlosti a celkový dojem.

4. Cizí jazyk 

Celý kurz i zkoušky je možné absolvovat v českém jazyce. Pokud chcete, můžete složit zkoušku z cizího jazyka a obdržet licenci, kde to bude uvedeno. Zkouška z jazyka (Aj, Nj) bude zaměřena na komunikační dovednosti a schopnost vést výuku snowboardingu v daném jazyce. 

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající snowboardovou výzbroj tzn. snowboard, funkční vázání a boty. Doporučujeme nabroušený tvrdší twinový snowboard.
 • Doporučujeme chrániče – helma, chránič páteře atd.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Snowboardové a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém. 
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři, či stravování ve vlastní režii.
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Studijní materiály ke stažení  

Základním zdrojem informací na kurzu C jsou naše Metodika & Teorie, které jsou zde ke stažení. Obě dvě PDF si stáhni, případně vytiskni, a určitě nahraj do počítače a telefonu, aby jsi je měl během kurzu stále po ruce - i na kopci. Před kurzem si oba dokumenty v klidu pročti, aby to během kurzu pěkně odsýpalo.

Metodika snowboardingu APUL D + APUL C
Teorie snowboardingu APUL D + APUL C

Dále budete čerpat informace z přednášek během kurzu. Nic nezkazíš ani jakýmkoliv dalším samostudiem o snowboardingu a sportovním tréninku.

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „FIS desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je snowboarding rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

Tipy pro efektivní trénink

Naším cílem je připravit tě na práci instruktora snowboardingu, ale také ti dát pár tipů, jak na sobě dále pracovat a rozvíjet své dovednosti. Pro začátek doporučujeme pár tipů.

 • Silné svalstvo udrží kostru pohromadě. Udržuj své tělo v kondici a předejdeš zraněním.
 • Věnuj alespoň pár minut denně strečinku a také předejdeš nepříjemným zraněním.
 • Věnuj se dalším sportům. Zvýší to Tvoje výsledky ve snowboardingu.
 • Jezdi a poslouchej zkušenější jezdce a instruktory, mohou Ti výrazně pomoci.
 • Nepřeceňuj své schopnosti

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise Snowboarding APUL

Instagram #APULsnowboardingC