Co mě čeká na kurzu APUL Snowboarding D?

Kurz D je prvním krokem k tomu začít s prací instruktora snowboardingu. V praktické výuce na svahu se dozvíte o metodice snowboardové výuky pro začátečníky a v přednáškách Vás seznámíme s didaktikou, snowboardovým vybavením apod.  Tento kurz je ideální k tomu vyzkoušet si o čem to je být instruktorem a jestli by Vás toto povolání bavilo. Kurz splňuje stanovy MŠMT a v případě splnění zkouškových požadavků dostáváte akreditovanou licenci.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

Šimon Svoboda
Vedoucí sekce Snowboarding APUL

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz D je vstupním kurzem do vzdělání APUL a je pořádán v rozsahu 5 dní. Zúčastnit se ho může zájemce starší 17 let, který je schopný sjíždět na snowboardu modrou a lehkou červenou sjezdovku. Úspěšný kandidát kurzu D se stává držitelem licence APUL D, který je kompetentní k výuce začátečníků.

Co mě na kurzu čeká?

Na kurzu D pokládáme základní stavební kameny pro další stupně vzdělávání. Klademe důraz na pochopení základních principů techniky a výuky snowboardingu začátečníků. Jedná se také o možnost nahlédnutí do pojetí a filozofie vzdělávání v systému APUL a seznámení se s rolí instruktora zimních sportů. Kurz D je zároveň podmínkou pro vstup do dalšího vzdělání APUL.

Převážnou část kurzu D bude tvořit praktické trénování techniky a výuky snowboardingu, ale také průběžné testování kvality získaných znalostí a dovedností. Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu D:

 • Zákaznický servis APUL.
 • Fungování lyžařské školy a role instruktora zimních sportů v lyžařském průmyslu.
 • Základy výukového a technického konceptu APUL.
 • Metodický postup výuky snowboardingu APUL (výuka začátečníků a mírně pokročilých).
 • Pochopení základních pedagogických a bezpečnostních zásad při výuce snowboardingu.
 • Základní seznámení s cizojazyčnou terminologií v oblasti výuky snowboardingu (Aj, Nj).

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 17 let v den zahájení kurzu.
 • Bezpečně na snowboardu sjíždět modrou a červenou sjezdovku.

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Poslední den kurzu proběhne tzv. výměna lektorů u jednotlivých skupin. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu D.

Den 0 Příjezd a ubytování v odpoledních hodinách, večer prezentace a informace - čas bude upřesněn přihlášeným
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 18:00 – 20:00
Den 1-4 Trénink snowboardingu a výuky   Trénink snowboardingu a výuky Workshop
Den 5 Trénink snowboardingu a výuky
​Výměna lektorů
  Trénink snowboardingu a výuky
​Výměna lektorů, vyhodnocení a vyhlášení výsledků
 

Profil instruktora snowboardingu „D“

Licence APUL Snowboarding D opravňuje jejího držitele k výuce snowboardingu začátečníků a mírně pokročilých klientů lyžařských škol.

Úspěšný absolvent kurzu D je kompetentní k:

 • výuce začátečníků až mírně pokročilých snowboardistů,
 • zajištění bezpečnosti výuky při pohybu na otevřených sjezdových tratích,
 • ke vstupu do navazujícího kurzu APUL snowboarding C.

Jak probíhá zkouška?

Zkouška z jízd, výuky a teorie bude probíhat formou průběžného hodnocení. Každý kandidát obdrží během kurzu hodnocení jezdeckých dovedností a výuky od dvou různých lektorů. Pro úspěšné absolvování kurzu D je potřeba splnit požadavky ze všech tří oblastí (jízdy, výuka, teorie - analýza)

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

Odpovídající snowboardovou výzbroj tzn. snowboard, funkční vázání a boty

Doporučujeme chrániče – helma, chránič páteře atd.

Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme za každého počasí min. 5 hodin denně.

Snowboardové a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém.

Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva).

Peníze na snídaně, obědy a večeře, či stravování ve vlastní režii.

Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj.

Zdroje a doporučená literatura 

Základním zdrojem informací na kurzu D je naše metodika, kterou dostanete v knižní podobě při příjezdu na kurz. Dále budete čerpat z přednášek během kurzu. Před kurzem se hodí jakékoliv samostudium o snowboardingu a sportovním tréninku.

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné, a proto doporučujeme věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je snowboarding rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

Tipy pro efektivní trénink

Naším cílem je Vás připravit na práci instruktora snowboardingu, ale také Vám dát pár tipů, jak na sobě dále pracovat a rozvíjet své dovednosti. Pro začátek doporučujeme:

* Silné svalstvo udrží kostru pohromadě. Udržujte své tělo v kondici a předejdete zraněním.

* Věnujte alespoň pár minut denně strečinku a také předejdete nepříjemným zraněním.

* Věnujte se dalším sportům. Zvýší to Vaše výsledky ve snowboardingu.

* Jezděte a poslouchejte zkušenější jezdce a instruktory, mohou Vám výrazně pomoci.

* Nepřeceňujte své schopnosti

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise Snowboarding APUL

Instagram #APULsnowboardingD