Co mě čeká na kurzu APUL Snowboarding A Riding?

Tento kurz je zaměřen na pokročilé ježdění na sjezdovce i ve volném terénu a pomůže hlouběji pochopit biomechaniku snowboardingu. Kurz řeší rozdílné přístupy k výuce snowboardingu a k samotné jízdě. Připraví účastníky na vedení instruktorských tréninků ve snowboardových školách a otevře bránu k místu ve snowboardovém lektorském sboru APUL.

Děkujeme, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz APUL Snowboarding A Riding je navazujícím kurzem na kurz B a je součástí licence A, kterou tvoří 3 různé kurzy. Kurz trvá 7 dní a je součástí Projektu Kaprun, kde se prolínají různé kurzy APUL s dalšími projekty České snowboardové školy.

Co mě na kurzu čeká?

Na kurzu tě čeká nejlepší z našeho lektorského sboru, kterého vždy vybíráme na našem semináři. Kurz pořádáme v dubnu na ledovci Kitzsteinhorn v rámci našeho Projektu Kaprun. Kurz je zaměřen na hlubší pochopení snowboardingu a jeho výuky. Absolvent by měl chápat souvislosti mezi jednotlivými jezdeckými styly a disciplínami. Metodická část kurzu je zaměřena na vedení tréninků a kurzů pro instruktory. Součástí je také freeridová část zaměřená na techniku jízdy ve volném terénu a specifika výuky mimo sjezdovky.

Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu A:

 • Perfektní jezdecké instruktorské ukázky techniky
 • Pochopení souvislostí mezi jednotlivými jezdeckými styly
 • Výukové metody pro vedení tréninků a kurzů pro instruktory
 • Technika jízdy ve volném terénu
 • Výuka ve volném terénu

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 18 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem licence APUL Snowboarding B.
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období). 
 • Praxe a zkušenosti s prací instruktora.
 • Lavinový kurz (pokud nemáte můžete se stále zůčastnit, ale licence Vám bude udělena až po absolvování kurzu Laviny 1).

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí a místním sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Jeden celý den kurzu je vyhrazen závěrečným zkouškám. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu. Kurz se může pořádát v kombinaci s dalšími kurzy APUL, což může ovlivnit denní program.

Den 0 Příjezd a ubytování v odpoledních hodinách, večer prezentace a informace - čas bude upřesněn přihlášeným
  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 18:00 – 20:00
Den 1-5 Trénink snowboardingu a výuky   Trénink snowboardingu a výuky Workshopy, zkouška z teorie
Den 6-7 Zkoušky   Zkoušky
​Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Profil instruktora snowboardingu „A“

Licence APUL Snowboarding A opravňuje držitele k výuce velmi pokročilých a k vedení tréninků v lyžařských školách. V kombinaci s lavinovým kurzem je skvělou možností dostat se k výuce freeridingu. Je také vstupní branou do našeho lektorského týmu.

Jak probíhá zkouška?

Zkouška je rozdělena do několika částí.

1. Teorie/Metodika

Teorie a metodika se v tomto kurzu prolíná. Účastník si připraví plány lekce, se kterými jde před komisi, kde si své postupy musí obhájit. Druhá část je praktická na kopci. Předpokládají se znalosti veškeré probrané látky na nižších úrovních kurzů.

2. Videoanalýza

Zkouška probíhá formou videocoachingu, který účastník vede a za jeho průběh, odbornost a srozumitelnost je hodnocen. Po videochoachingu následuje technická diskuze, kde je zkoušený tázan na témata související s výukou snowboardingu, které se probírají na všech úrovních kurzů.

3. Jezdecké dovednosti 

Absolvent by měl vzládat veškeré oblouky, které se ve vzdělávání APUL objevují v průměru na 6 bodů. Novým je krátký oblouk se seperací, který je důležitou technikou pro jízdu na strmých svazích a v boulích.  Jezdecká zkouška na sjezdovce je rozdělena na dvě části. Instruktorské ježdění zahrnuje základní řezaný oblouk, základní smýkaný oblouk a smýkaný oblouk s odlehčením vzhůru (všechny tři oblouky musí být demonstrovány i na switch). Sportovní ježdění obsahuje řezaný oblouk s odlehčením nahoru, řezaný oblouk s odlehčením dolu a krátký oblouk s využitím separace. Dále je zde jízda ve volném terénu, která je hodnocena podobně jako freeridové kontesty. Tzn. kontrola jízdy, volba stopy, technika, styl.

4. Cizí jazyk 

Zkouška skládáte v jazyce ve kterém si zvolíte. (tzn. česky, anglicky nebo německy)

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající snowboardovou výzbroj - doporučujeme snowboard použitelný na sjezdovce i ve volném terénu
 • Doporučujeme chrániče – helma, chránič páteře atd.
 • Lavinovou výbavu - kvalitní batoh, lavinový vyhledávač, lopata a sonda
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Snowboardové a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva)
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj

Studijní materiály ke stažení

Základním zdrojem informací na kurzu A Riding je naše Metodika snowboardingu APUL B + APUL A.

Dále budeš čerpat z přednášek během kurzu. Před kurzem se hodí jakékoliv samostudium o snowboardingu např. metodiky dalších asociací a výuková videa, kterých je na Youtube mnoho.

Zároveň je dobré seznámit se detailně i s výukovými materiály, které používáme na kurzech D & C, což jsou 2 pdf:

Metodika snowboardingu APUL D + APUL C
Teorie snowboardingu APUL D + APUL C

Plány lekcí

Součástí zkoušky z metodiky je písemný plán lekce. Zde najdeš ke stažení práce předchozích účastníků kurzu B. Něco podobného budeme chtít i po tobě.

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je snowboarding rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

Tipy pro efektivní trénink

Naším cílem Vás připravit na práci instruktora snowboardingu, ale také Vám dát pár tipů, jak na sobě dále pracovat a rozvíjet své dovednosti. Pro začátek doporučujeme pár tipů.

 • Silné svalstvo udrží kostru pohromadě. Udržujte své tělo v kondici a předejdete zraněním.
 • Věnujte alespoň pár minut denně strečinku a také předejdete nepříjemným zraněním.
 • Věnujte se dalším sportům. Zvýší to Vaše výsledky ve snowboardingu.
 • Jezděte a poslouchejte zkušenější jezdce a instruktory, mohou Vám výrazně pomoci.
 • Nepřeceňujte své schopnosti

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise Snowboarding APUL

Instagram #APULsnowboardingAriding