Co mě čeká na kurzu APUL Snowboardcross 1?

Tento kurz Tě uvede do problematiky snowboardcrossu. Řeč bude o technice, pravidlech, trenérské činnosti a sportovní přípravě. Kurz pořádáme ve spolupráci s Czech snowboardcross teamem. Garantem je trenér Petr Knapp, který si na kurz odskočí z kolotoče světového a evropského poháru. Kurz se odehrává převážně na sjezdovce, částečně také v pump-tracku či ve snowparku.

Neváhej a využij šance!

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz trvá 5 dní, je zaměřený na snowboardcross, ale dozvíš se také něco o slalomu. Kurz pořádáme v rámci projektu Česká snowboardové škola ve spolupráci s národním snowboardcrossovým teamem. Zúčastnit se ho může kdokoliv, kdo ovládá jízdu ve větší rychlosti a nebojí se menších až středních skoků. Úspěšné absolvování kurzu je podmínkou k získání ISIA známky. 

Co mě na kurzu čeká?

Na kurzu Tě čeká jeden z koučů národního teamu. V současné chvíli je vedoucím kurzu Petr Knapp, velezkušený to trenér s instruktorským backroundem. Na kurzu se dozvíš o jezdeckých technikách pro snowboardcross a slalom, stavbě tratí, vybavení a jeho údržbě a tréninkových procesech pro děti a mládež. Program bude probíhat na kopci prakticky, teoreticky při přednáškách a nebude chybět ani videocoaching a ukázky videí z různých tréninků a soutěží.

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

  • Dosáhnout minimálně 18 let v den zahájení kurzu.
  • Být držitelem minimálně licence APUL Snowboarding C.
  • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období).

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu.  

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0    

 

Prezentace - čas bude upřesněn
Úvodní přednáška
Den 1–4

Program na svahu

  Program na svahu Workshop
Den 5 Zkoušky z jízd.    Zkoušky z jízd Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Profil absolventa kurzu APUL Snowboardcross 1

Držitel této licence je oprávněn starat se o tréninkové programy v rámci lyžařských škol a sportovních klubů. Kurz je zaměřen především na trénink dětí a mládeže. Tento kurz je úvodním kurzem pro snowboardcross. Další studium je možné v rámci kurzu Snowboardcross 2 nebo na trenérském kurzu pořádaném českým snowboardcrossovým teamem.

Jak probíhá zkouška?

Zkouška se skládá ze tří částí. (jízdy, trenérská praxe, teorie)

1. Zkouška z jízd:

Ukázky techniky – race carving, rollery, skok

2. Zkouška z trenérské praxe

Metodická zkouška z vedení tréninku. Stavba tratí, bezpečnost, vedení tréninkové skupiny.

3. Zkouška (teorie):

Zkouška z analýzy a teoretických znalostí probíhá formou testu. Test obsahuje otázky vztahující se k tématům všech přednášek a workshopů.

Pro úspěšné absolvování testu je potřeba správně odpovědět na 75% testových otázek. V případě neúspěšného splnění testu je kandidát pozván na ústní přezkoušení.

Kandidát, který ani před zkušební komisí nesplní kritéria potřebná pro úspěšné absolvování, musí kurz opakovat.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

  • Odpovídající snowboardovou výzbroj vhodnou pro snowboardcross. Měkká freestylová prkna nejsou vhodná. Po dohodě je možné domluvit zapůjčení vybavení.
  • Helma je povinná a další chrániče jsou doporučené.
  • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
  • Peníze na snídani, oběd a večeři, či stravování ve vlastní režii.
  • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základním zdrojem informací na kurzu jsou informace získané z jednotlivých přednášek a workshopů.

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu, či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je snowboarding rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise Snowboarding APUL

Instagram #APULsnowboardingSBX1