Co mě čeká na kurzu APUL Lyžování A2?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL Lyžování A2. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL Lyžování A2. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat. 

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz A2 je navazujícím kurzem ve vzdělání APUL a je pořádán v rozsahu 7 dní (+ 2 dny zkoušek) na jednom z rakouských ledovců. Jedná se o závěrečnou část kurzu APUL A, kterým se uzavírá tzv. plné vzdělání instruktora lyžování. Zúčastnit se ho může lyžař(ka) starší 17 let, který úspěšně dokončil vzdělání na úrovni ISIA stamp level a je absolventem kurzu A1 (ideálně s kladným doporučením k pokračování na A2).

Co mě na kurzu čeká?

Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu A2:

 • Vylepšování techniky lyžování s důrazem na expertní lyžování na sjezdovce i mimo ni.
 • Další rozvoj komplexních výukových metod kritického myšlení, řešení problému aj.
 • Aplikace dovedností a zkušeností s tréninkem pro lyžařské instruktory.
 • Aktivní analýza expertní techniky lyžování. 
 • Trénink technické diskuze, argumentace.
 • Prohloubení znalostí s cizojazyčnou terminologií a její aktivní použití při výuce (Aj, Nj).

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 17 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem ukončeného vzdělání na úrovni ISIA Stamp a absolventem kurzu A1  
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období). 
 • Mít splněnu praxi v lyžařské škole v rozsahu minimálně 100 hodin. 

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Účast na všech částech programu je podmínkou pro účast na závěrečných zkouškách APUL A.

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0       Příjezd na místo kurzu
Prezentace
Den 1–7 Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL   Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL Workshop
Den 8 Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL   Závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky
Den 9 Závěrečné zkoušky   Závěrečné zkoušky Vyhodnocení kurzu, diskuze, ukončení

Profil instruktora lyžování „A“

Úspěšný absolvent kurzu A je instruktorem lyžování na světové úrovni, mezi jehož dovednosti patří precizní ukázky techniky, sportovního lyžování ve variabilních podmínkách, ale zároveň také schopnost analyzovat, argumentovat  a vést odbornou diskuzi o technice, fyzice a biomechanice lyžování. Držitel licence APUL A je také kompetentní k vedení kliniky pro lyžařské instruktory a k výuce expertního lyžování na všech úrovních.

Úspěšný absolvent kurzu A2 bude kompetentní k: 

 • výuce lyžování všech úrovní klientů lyžařských škol, 
 • vedení kliniky či tréninku pro lyžařské instruktory,
 • analyzovat lyžařskou techniku na všech úrovních,
 • demonstrovat expertní techniku lyžování (race carving, boule, off-piste, extrémní svahy atp.).
 • vstupu do lektorského vzdělání na kurzu L.

Jak probíhá zkouška?

Struktura závěrečné zkoušky na kurzu APUL A se skládá ze tří základních dovednostních oblastí (lyžování, výuka, analýza), které se podílejí na celkovém profilu instruktora lyžování APUL. Pro úspěšné absolvování kurzu A je potřeba splnit požadavky ze všech tří oblastí minimálně na úrovni šesti průměrných bodů na stupnici 0 – 10 bodů. 

1. Zkouška z lyžování

Část lyžování obsahuje zkoušku z šesti různých jízd, rozdělených do dvou bloků:

 • Ukázky techniky a vybrané prvky metodického postupu
 • Sportovní lyžování

Baterie zkouškových jízd pro každý blok obsahuje prvky z předcházejících kurzů a prvky specifické pro úroveň kurzu A. Povinnou zkouškovou jízdou pro všechny kurzy A bude ukázka techniky tvz. „Paralelního oblouku (střední až dlouhý poloměr)“. Ostatní dvě zkouškové jízdy v bloku „Ukázky techniky“ a všechny tří jízdy v bloku „Sportovní lyžování“ budou oznámeny vedoucím kurzu den před zkouškou z lyžování. 

 

Blok: Ukázky techniky a vybrané prvky metodického postupu.

Baterie zkouškových jízd:

1. Paralelní oblouk (střední až dlouhý poloměr)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou). 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení. 
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

2. Carvingový oblouk (střední až dlouhý poloměr)

Terén: prudší modrá až červená sjezdovka sjezdovka.

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin.
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky. 
 • Větší zahranění lyží je výsledkem práce dolních končetin (angulace).

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

3. Čapí oblouk (stork turn)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky.
 • V průběhu celého oblouku je rovnováha udržována pouze na vnější lyži.

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

4. Krátký oblouk

Terén: červená až mírná černá sjezdovka.

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin a materiálu (separace). 
 • Větší zahranění lyží je výsledkem práce dolních končetin (inklinace).
 • Dynamika jízdy.
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

5. Dynamický oblouk race-carvingového charakteru (střední až dlouhý poloměr)

Terén: prudká červená sjezdovka až černá sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Dynamika jízdy. 
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“).
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin.
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky. 
 • Větší zahranění lyží je výsledkem práce dolních končetin (inklinace).
 • Udržování oporné nohy je výsledkem práce dolních končetin (angulace).​

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

6. Oblouk na switch (paralelní oblouk pozpátku)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou). 
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení.  

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

7. Oblouk Javelin

Terén: velmi mírná modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná modrá sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky.
 • Špičky lyží jsou v průběhu zatáčení udržovány nad sebou.

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

8. Základní oblouk

Terén: velmi mírná modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná modrá sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin.
 • Vedení lyží (pluhové/přívratné) je v základním oblouku závislé na rychlosti jízdy a sklonu svahu. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

 

Blok: Sportovní lyžování.

Baterie zkouškových jízd:

1. Změna rytmu (přechod z dlouhého do krátkého poloměru)

Terén: prudká červená až černá sjezdovka

Kritéria: 

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Dynamika jízdy (jízda race-carvingového charakteru).
 • Kontrola rychlosti a poloměru (kontrola jízdy v celém jejím průběhu).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou).
 • Kvalita provedení změn(y) rytmu (dynamika, stabilita, kontrola). 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

2. Jízda v boulích 

Terén: červená až černá sjezdovka (sklon svahu).

Kritéria: 

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií:

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole na bouli. 
 • Udržení maximálního kontaktu lyží se sněhovou podložkou (absorpce).
 • Zvolená linie odpovídá tvaru terénu a druhu sněhu. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

3. Jízda na prudkém svahu (krátký až střední poloměr). 

Terén: velmi prudká černá sjezdovka

Kritéria: 

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (udržení konstantní rychlosti).
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou v průběhu celé jízdy. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky.
 • V průběhu celého oblouku je rovnováha udržována převážně na vnější lyži.
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole.
 • Dynamika jízdy. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

4. Off-piste (jízda ve variabilním terénu)

Terén: černá sjezdovka (sklon svahu)

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Dynamika jízdy (jízda freeridového charakteru).
 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • Šířka stopy je přizpůsobena stavu sněhové pokrývky. 
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení. 
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

Hodnocení:

Každá jízda je hodnocena tříčlennou komisí. Každý lektor hodnotí každou jednotlivou jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií na stupnici 0 – 10 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování je nutné získat alespoň 18 bodů v součtu všech jízd (minimálně však 5 bodů z každé jednotlivé jízdy). Kandidát, který získá méně než 18 bodů v součtu všech jízd (nebo méně než 5 bodů z konkrétní jízdy), se stává čekatelem z lyžování a musí zkoušku opakovat. 

2. Zkouška z výuky

Praktická zkouška z výuky je rozdělena do dvou částí:

 1. Simulovaná privátní výuka velmi pokročilého klienta
 2. Vedení kliniky pro lyžařské instruktory

Ad 1: Simulovaná privátní výuka, při které musí kandidát prokázat znalosti a dovednosti správných výukových postupů pro velmi pokročilé lyžaře v cizím jazyce. Hlavním kritériem je propojení dobré analýzy pohybu a vhodných výukových metod v mixu, který bude nejvíce odpovídat profilu klienta, simulovaného zkoušejícím lektorem. Praktická zkouška z výuky klienta bude trvat cca 20-30 minut. 

Kritéria: 

Lektor hodnotí každou ukázku výuky na základě následujících kritérií: 

 • Model lekce (úroveň a aplikace při privátní lekci)
 • Komunikace (úroveň verbální a nonverbální komunikace)
 • Úroveň zákaznického servisu (pozitivní přístup a vytvoření optimálního prostředí pro výuku, dovednosti pro práci s lidmi)
 • Analýza pohybu (objevení vztahu příčina – důsledek)
 • Pochopení a použití metodického postupu APUL (vhodnost použitých metod, taktik, postupů atp.)
 • Bezpečnost a pedagogické zásady (volba terénu, zajištění bezpečnosti, organizace skupiny, tempo výuky)
 • Vhodné použití komplexních metod výuky (kritické myšlení, řešení problému apod.)
 • Zásady procesu výuky (dodržování principů, které vedou k vytvoření optimálního výukového prostředí, podporují důvěru klienta v učitele, kladení důrazu na maximální užitek klienta z lekce)
 • Využití výukových nástrojů (využití nejméně dvou výukových nástrojů převážně z vnitřního prostředí a dvou výukových nástrojů převážně z vnějšího prostředí klienta)   

Hodnocení: 

Při zkoušce jsou přítomni vždy min. 2 lektoři. Zkoušející lektoři hodnotí výuku jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií na stupnici 0 – 10 bodů.  Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky je nutné získat alespoň 6 bodů. Kandidát, který získá méně než 6 bodů, se stává čekatelem z výuky a zkoušku musí opakovat. 

Ad 2: Zkouška z tzv. tréninku instruktorů je založena na reálném vedení zdokonalovací kliniky pro instruktory lyžování. V průběhu 20-30 minut má každý kandidát za úkol, vylepšit úroveň lyžování  u skupinky instruktorů, a to v oblasti či tématu, které obdrží od lektora. Trénink instruktorů probíhá v českém jazyce. 

Kritéria:

Lektor hodnotí každou ukázku tréninku instruktorů na základě následujících kritérií: 

 • Komunikace (úroveň verbální a nonverbální komunikace, interakce s účastníky)
 • Analýza pohybu (objevení vztahu příčina – důsledek)
 • Pochopení a použití metodického postupu APUL (vhodnost použitých metod, taktik, postupů atp.)
 • Úroveň zpětné vazby
 • Bezpečnost a pedagogické zásady (volba terénu, zajištění bezpečnosti, organizace skupiny, tempo výuky)
 • Vhodné použití komplexních metod výuky (kritické myšlení, řešení problému apod.)
 • Zásady procesu výuky (dodržování principů, které vedou k vytvoření optimálního výukového prostředí, podporují důvěru instruktorů v učitele, kladení důrazu na maximální užitek instruktorů z tréninku)
 • Využití výukových nástrojů (využití nejméně dvou výukových nástrojů převážně z vnitřního prostředí a dvou výukových nástrojů převážně z vnějšího prostředí klienta)
 • Práce s dynamikou skupiny (facilitace skupiny, efektivní týmová spolupráce, otevřenost a důvěra, sebeorganizace skupiny)   

Hodnocení: 

Zkoušející lektor hodnotí trénink instruktorů jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií na stupnici 0 – 10 bodů. Součástí výsledného bodového hodnocení je také zpětná vazba od všech účastníků kliniky, která proběhne bez přítomnosti kandidáta. Do výsledného hodnocení je také brán zřetel na průběžné hodnocení kandidáta vlastním lektorem a profesionální přístup kandidáta v průběhu celého kurzu. Pro úspěšné absolvování zkoušky z tréninku instruktorů je nutné získat alespoň 6 bodů. Kandidát, který získá méně než 6 bodů, se stává čekatelem z tréninku instruktorů a zkoušku musí opakovat.

3. Zkouška z analýzy (teorie):

Zkouška z analýzy probíhá formou tzv. technické diskuze

Každý kandidát má za úkol, analyzovat dvě různé jízdy. Po krátké písemné přípravě dochází k prezentaci a následné řízené diskuzi mezi několika kandidáty. Zkoušející lektoři hodnotí přesnost prezentovaných informací, kvalitu a přesnost analýzy, schopnost aktivně naslouchat, argumentovat, pokládat otázky a na otázky správně reagovat. Výsledné hodnocení je kombinací výše uvedených kritérií. 

Hodnocení:

Pro úspěšné absolvování zkoušky z analýzy je nutné získat min. 6 bodů na stupnici 0-10 bodů. Kandidát, který získá méně než 6 bod, se stává čekatelem z analýzy a zkoušku musí opakovat.

4. Zkouška z cizího jazyka:

Pro úspěšné složení zkoušky z jazyka musí kandidát prokázat znalost dvou světových jazyků. První část zkoušky z jazyka na kurzu A probíhá v rámci celé zkoušky ze simulované privátní výuky (teachingu), při které si může každý kandidát zvolit jazyk, ve které výuku povede. Druhá část zkoušky probíhá ve formě kolokvia několika kandidátů a zkoušejícího lektora, při kterém bude zkoušena úroveň druhého jazyka.  

Kandidáti jsou testováni ze tří oblastí:

 • Všeobecná znalost jazyka (prezentace informací, obecná diskuze lektor-kandidát s důrazem na porozumění a schopnost reakce)
 • Technika lyžování (schopnost odborně popsat zadaný pohyb, oblouk či dovednost)
 • Výuka lyžování (schopnost vysvětlení určitého prvku progrese či analýzy)

Kandidáti skládají zkoušku z anglického a německého jazyka. Zkouška z jiného světového jazyka je možná pouze po předběžné domluvě s vedoucím kurzu před začátkem kurzu. 

Hodnocení:

Jazyk je hodnocen na škále pozitivní - negativní ve smyslu splnění požadavků.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Doporučujeme, mít na kurzu A k dispozici dva páry lyží. Pro trénink lyžování na upravených tratích doporučujeme lyže o poloměru 19-21 m (typu race carver či GS) Pro potřeby jízdy v terénu doporučujeme lyže vhodné pro off-piste se šířkou lyže cca 90 mm a více. 
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Vhodný baťoh pro sjezdové lyžování (cca 26 l, bederní pás, nastavitelné popruhy atp.)
 • Lavinové vybavení (vyhledávač, lopata, sonda).
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém. 
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základní zdroje informací na kurzu A2 jsou:

 • Modrá kniha – učebnice pro instruktory lyžování APUL,
 • tzv. „Červená progrese“ – metodika pokročilého lyžování APUL,
 • audiovizuální zdroje APUL (DVD, YouTube kanál APUL atp.)
 • LeMaster, Ron: „Ultimate Skiing.“ Human Kinetics, 2010,
 • technické články a analýzy v časopise SNOW,
 • aktuální zahraniční metodické materiály (CSIA, APSI, NZSIA, PSIA),
 • a další zdroje (YouTube, videa, přednášky, internetové diskuse, …).

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě. 

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“ (Responsibility Code či Fis-Regeln). Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu. 

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. Pro potřeby kurzů v alpském prostředí (lyžování mimo sjezdové tratě) doporučujeme sjednání pojistky typu „Alpenverein“. 

Tipy pro efektivní trénink

Smyslem kurzů APUL a role lektora APUL na daném kurzu je především předání takových znalostí a dovedností, které budou také po kurzu samotném sloužit jako nástroje pro další trénink, samo-vzdělávání a další profesionální rozvoj směrem k navazujícím kurzům APUL. 

Pár tipů jak na to: 

 • Je dobré mít tréninkového partnera či tréninkovou skupinu, která se bude navzájem motivovat k tréninku a sdílet zkušenosti z vlastní praxe. 
 • Pravidelná videoanalýza je předpokladem pro systematické zlepšování. 
 • Během sezóny doporučujeme střídání a experimentování s různými druhy lyží (GS, slalomové lyže, lyže určené do off-piste apod.)
 • Výuka prvku, na kterém sami pracujeme, je velmi efektivním nástrojem k vlastnímu zdokonalení. 
 • Lyže je nutné mít stále dobře připravené a servisované (pravidelné broušení a mazání).
 • Využívání zdrojů mimo oficiální materiály APUL může pomoci s inspirací a získání nových impulzů. 

Důležité je, užít si proces zlepšování se. Nejen výuka klientů v lyžařské škole, ale vlastní trénink v průběhu sezony je jednou z nejzábavnějších částí profese instruktora lyžování. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL

Instagram #APULlyzovaniA2