Co mě čeká na kurzu APUL Adaptive?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL Adaptive. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL Adaptive. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz ADAPTIVE nabízí pro držitele instruktorské licence APUL Lyžování C a vyšších možnost rozšířit své kompetence o výuku tělesně postižených klientů. Kurz ADAPTIVE 1 je konkrétně připraven pro instruktory lyžování tak, aby rozšířili své dovednosti o výuku vozíčkářů na monoski nebo biski.

Monoski je speciální sportovní nářadí, které kompenzuje tělesné postižení. Skládá se z jedné lyže (2 lyže má biski, která je mnohem stabilnější a používá se u klientů s větším rozsahem postižení), nosné konstrukce a tzv. skořepiny, ve které je lyžař posazen. Lyži můžeme libovolně vyměňovat podle jezdecké úrovně lyžaře. Nosná konstrukce je vybavena tlumičem, jehož správným nastavením můžeme hodně ovlivnit kvalitu jízdy. Skořepina má různé velikosti a vyrábí se z kevralu nebo sklolaminátu. Stabilitu na monoski zvýší lyžař použitím tzv. stabilizátorů, což jsou speciální zkrácené hole s krátkými lyžemi.

Kurz probíhá ve spolupráci s UPOL, ČSLŠ a Obchodní akademií Olgy Havlové.

V rámci kurzu instruktoři absolvují velice praktickou část, kdy mají možnost vyzkoušet si práci s vozíčkáři z OA Olgy Havlové v Janských Lázních, která se specializuje na žáky s tělesným postižením.

Kurz probíhá v rozsahu 50 hodin a minimálním vstupním požadavkem je úspěšné absolvování kurzu APUL Lyžování C. K tomu, abyste mohli ovládat plně naloženou monoski, potřebujete kvalitní lyžařský základ. Jízda s monoski, to je totiž ta správná dostředivka a zrychlení.

Co mě na kurzu čeká?

 • Jízda na monoski
 • Specifika výuky lidí s TP
 • Praktická výuka vozíčkářů
 • Teorie, terminologie

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. 

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0     Příjezd na místo kurzu
Prezentace
Prezentace
Úvodní přednáška
Den 1–2 Trénink na svahu   Trénink na svahu Přednáška
Den 3–4 Praktická výuka klientů   Praktická výuka klientů Přednáška a workshop
Den 5 Zkouškový den   Zkouškový den Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Profil absolventa kurzu APUL Adaptive:

Úspěšný absolvent kurzu „Adaptive“ bude:

 • umět vyučovat vozíčkáře na monoski až po samostatnou jízdu a jízdu na vleku
 • zvládat základy techniky jízdy na monoski a biski
 • mít znalosti o práci s klienty s TP (para a kvadruplegici)
 • rozumět speciální terminologii
 • mít přehled o speciální výzbroji

Jak probíhá zkouška?

Kurz je zakončem teoretickým testem a ukázkou výuky. Výuka i test se hodnotí pouze splnil/nesplnil.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Krátké lyže (slalomky, klidně i kratší 155 cm). Je to lepší pro ovládání skořepiny.
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL, doporučujeme též páteřák. 
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém
 • Peníze na skipas a ubytování
 • Peníze na stravu
 • Poznámkový blok, psací potřeby 

Zdroje a doporučená literatura:

Základním zdrojem informací je pdf Metodika lyžování na monoski. Na kurz si ho vytiskni nebo stáhni do mobilu.

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL