Co mě čeká na kurzu APUL Race Kouč 1?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL Race Kouč 1. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL Race Kouč 1. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz APUL Race Kouč 1 je vstupním kurzem do závodní tématiky a je pořádán v rozsahu 5 dní. Zúčastnit se ho může držitel(ka) minimálně licence APUL C. Úspěšný absolvent kurzu se stává držitelem licence APUL Race Kouč 1, který je kompetentní ke stavbě jednoduchých tréninkových tratí pro obří slalom a k přípravě tréninkového programu pro klienty lyžařských škol. Kurz APUL Race Kouč 1 je také podmínkou pro získání ISIA známky. 

Co mě na kurzu čeká?

Obsah kurz APUL Race Kouč 1 se skládá ze tří základních částí. První částí je samotný trénink jízdy v obřím slalomu (technika, taktika, trénink, pravidla, pořádání závodů, věkové kategorie atp.). Druhou částí obsahu kurzu je trénink a vzdělání směrem k trenérské práci se zaměřením na stavbu základních tréninkových tratí s využitím pomůcek různého charakteru (brushes, stubbies, kužele, plné brány, suchá příprava apod.). Třetí částí kurzu je tzv. slalomový test, který je nutný k uzavření kurzu (modulu) APUL Race Kouč 1. 

Převážnou část kurzu APUL Race Kouč 1 bude tvořit praktické trénování techniky a jízdy v obřím slalomu, ale také průběžné testování kvality získaných znalostí a dovedností. Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu APUL Race Kouč 1:

 • Zdokonalení techniky jízdy pro potřeby jízdy v obřím slalomu. 
 • Trénink jízdy ve vymezené trati (koridory apod.).
 • Taktika a principy jízdy v obřím slalomu. 
 • Základy sportovního tréninku sjezdového lyžaře. 
 • Údržba a příprava výzbroje a výstroje závodního lyžaře. 
 • Pravidla FIS sjezdových disciplín, principy pořádání závodu, bezpečnost.
 • Manipulace s materiálem a principy stavby tréninkových tratí. 
 • Absolvování slalomového testu APUL.

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 17 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem min. licence APUL "C".
 • Předešlá praxe se závodním lyžováním není vyžadována, ale doporučujeme předchozí zkušenost s jízdou v branách

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Poslední den kurzu bude uspořádán tzv. APUL slalomový test. 

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0    

 

Prezence - čas bude upřesněn
Úvodní přednáška
Den 1–4

Trénink techniky a taktiky jízdy v obřím slalomu. Základy trénérské práce.

  Trénink techniky a taktiky jízdy v obřím slalomu. Základy trenérské práce. Workshop
Den 5 APUL slalomový test.    Zkouška ze stavby tréninkových tratí a trenérské práce.  Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Profil absolventa kurzu APUL Race Kouč 1

Licence APUL Race Kouč 1 opravňuje jejího držitele ke stavbě tréninkových tratí a pořádání závodů v obřím slalomu pro potřeby komerčních lyžařských škol. Absovent kurzu bude také kompetentní k vedení tréninku směrem k absolování závodu v obřím slalomu. 

Úspěšný absolvent kurzu APUL Race Kouč 1 je kompetentní k:

 • výuce jízdy v obřím slalomu, 
 • stavbě tréninkových tratí s využitím pomůcek,
 • pořádání závodu pro klienty lyžařských škol. 

Jak probíhá zkouška?

Zkouška na kurzu APUL Race Kouč 1 se skládá ze tří částí. (lyžování, trenérská praxe, teorie)

1. Zkouška z lyžování: Slalomový test APUL

Zkouška z lyžování je koncipována jako závod v obřím slalomu. Každý kandidát musí pro úspěšné absolvování slalomového testu zajet čas, určený časem předjezdců závodu a požadovaného handicapu. (MUŽI +15%, ŽENY +18%)

2. Zkouška z trenérské praxe

Zkouška z trenérské praxe je koncipována jako praktická zkouška z přípravy a stavby tréninkové trati či několika plných bran obřího slalomu dle předem připraveného scénáře. Kritéria: využití terénu, práce s materiálem,  využití znalostí a dovedností pro stavbu tréninkové trati (rozestup, měření, bezpečnost apod.).  

3. Zkouška (teorie):

Zkouška z analýzy a teoretických znalostí probíhá formou testu. Test obsahuje otázky vztahující se k tématům všech přednášek a workshopů. 

Hodnocení:

Pro úspěšné absolvování testu je potřeba správně odpovědět na 75% testových otázek. V případě neúspěšného splnění testu je kandidát pozván na ústní přezkoušení před komisí min. dvou lektorů.

Kandidát, který ani před zkušební komisí nesplní kritéria, potřebná pro úspěšné absolvování kurzu APUL Race Kouč 1, nesplnil požadavky na úspěšné absolvování kurzu a kurz musí opakovat.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Doporučujeme servisované závodní lyže o poloměru 21 – 27 m. 
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Závodní kombinézu, chránič páteře, chrániče předloktí apod. (doporučeno).
 • Servis a pomůcky pro přípravu lyží (doporučeno).
 • Sportovní oblečení (do tělocvičny i na ven)
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základním zdrojem informací na kurzu jsou:

 • informace získané z jednotlivých přednášek a workshopů. 

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL 

Instagram #APULlyzovaniRACE