Co mě čeká na kurzu APUL Lyžování L?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL lyžování L. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL Lyžování L. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat. 

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz L je koncipován jako příprava na lektorskou činnost. Je pořádaný v rozsahu 4 dní. Úspěšný absolvent kurzu „L“ obdrží status "lektor aspirant" a může být nominován jako lektor na kurz APUL D. Více o lektorském vzdělání čtěte v dokumentu zde.

Co mě na kurzu čeká?

Smyslem kurzu L je rekapitulace a upevnění klíčových znalostí a konceptů APUL (technika, výuka, analýza), získaných napříč vzděláním APUL. Stěžejní částí kurzu L je průběžné hodnocení úrovně pochopení a schopnosti prezentace informací a úrovně zvládnutí požadovaných dovedností ze všech tří oblastí profilu instruktora/lektora (lyžování, výuka, analýza). Součástí kurzu L bude také seznámení s metodami a přístupy k lektorování výuky („teach to teach“) na kurzech APUL a s principy fungování desetibodové hodnotící škály APUL a její aplikaci v praxi. 

Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu L:

 • Interpretace a prezentace klíčových konceptů vzdělávání APUL.
 • Trénink zkouškových jízd a jejich analýza. 
 • Technická diskuze.
 • Dovednosti (metody/přístupy) k lektorování výuky na kurzech APUL. 
 • Průběžná zkouška ze všech dovednostních oblastí. 

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 18 let v den zahájení kurzu.
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období). 
 • Vstupní vzdělání:
  • licence APUL „A“ nebo
  • vzdělání na úrovni ISIA známky společně s úspěšným absolvováním zkoušky zoblasti “VÝUKA” na kurzu APUL A2

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu L.

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0       Prezence, zahájení kurzu ve 20:00
Den 1-2 Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL   Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL Workshop
Den 3
"Shadowing" kurzu APUL D (nebo jiného dle situace)
 
"Shadowing" kurzu APUL D (nebo jiného dle situace)

Workshop
Den 4
Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL
 
Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Pro trénink lyžování na upravených tratích doporučujeme lyže o poloměru 19–21 m (typu race carver či GS).
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém. 
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Profil instruktora lyžování „L“

Úspěšný absolvent kurzu L je lektor, který je schopen vést další instruktory na kurzech APUL. Mezi dovednosti lektora patří nejenom precizní ukázky techniky, sportovního lyžování ve variabilních podmínkách, ale i schopnost „teach to teach“, schopnost analyzovat, argumentovat a vést odbornou diskuzi o technice, fyzice a biomechanice lyžování na velmi vysoké mezinárodní úrovni.

Úspěšný absolvent kurzu L bude kompetentní k: 

 • vstupu do lektorského sboru a k absolvování kalibrací, kterými může získat status lektora L1 – L3 na základě předvedené úrovně v oblastech výuky, analýzy a lyžování,
 • lektorování na kurzech APUL D,
 • analyzovaní lyžařské techniky na všech úrovních,
 • demonstraci expertní techniky lyžování (race carving, boule, off-piste, extrémní svahy atp.).

Zdroje a doporučená literatura 

 • Modrá kniha – učebnice pro instruktory lyžování APUL, (povinný zdroj),
 • tzv. Průvodce pro kurz APUL D a C (dostupné na webu APUL),
 • audiovizuální zdroje APUL (DVD, YouTube kanál APUL atp.),
 • LeMaster, Ron: „Ultimate Skiing.“ Human Kinetics, 2010,
 • technické články a analýzy v časopise SNOW,
 • aktuální zahraniční metodické materiály (CSIA, APSI, NZSIA, PSIA),
 • a další zdroje (YouTube, videa, přednášky, internetové diskuse, …).

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě. 

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu. 

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

Podrobné informace o lektorském vzdělávání APUL

 

Přejeme úspěšný kurz.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Instagram #APULlyzovaniL