Co mě čeká na kurzu APUL Lyžování B?

Následující stránka je základním zdrojem informací o kurzu APUL Lyžování B. Po jejím přečtení bys měl(a) mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a kritériích pro úspěšné absolvování tohoto kurzu.

Pokud zde nejsou odpovědi na všechny Tvé otázky, podívej se na FAQ nebo nás můžeš kontaktovat

Pokud uvažuješ o účasti na tomto kurzu, rádi bychom Tě informovali, že máš také možnost zúčastnit se nejdříve přípravného kempu.

Budeme se těšit na kopci.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz B je navazujícím kurzem ve vzdělání APUL a je pořádán v rozsahu 9 dní na jednom z rakouských ledovců. Zúčastnit se ho může lyžař(ka) starší 17 let, který úspěšně dokončil kurz APUL „C“ (či ekvivalent) a má za sebou min. 50 hodin praxe v oboru výuky lyžování. Úspěšný kandidát kurzu „B“ se stává držitelem licence APUL B, který je kompetentní k výuce pokročilých lyžařů všech věkových kategorií.

Co mě na kurzu čeká?

Na kurzu APUL B dále rozšiřujeme dovednosti, získané v základních úrovních vzdělání a ze samotné praxe v oboru výuky zimních sportů. Vzdělání na úrovni kurzu B se zaměřuje na výuku pokročilých lyžařů s důrazem na vedení privátní výuky. V průběhu kurzu bude kladen velký důraz na osobní zdokonalení pokročilé techniky lyžování směrem k lyžování ve větší rychlosti, na prudších svazích a aplikaci techniky na proměnlivé podmínky variabilního terénu. Kandidáti budou v průběhu kurzu vedeni k propojení lyžařských dovedností s technickým porozuměním a k dovednostem, spojených s aktivním analyzováním lyžování a sebehodnocením. 

Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu B:

 • Vylepšování techniky lyžování s důrazem na dynamické lyžování na sjezdovce i mimo ni. 
 • Zákaznický servis APUL a dovednosti pro práci s lidmi.
 • Prohloubení znalostí výukového konceptu APUL s důrazem na vedení privátní lekce.
 • Vztah analýza a volba progrese 
 • Rozšíření výukových nástrojů + práce s vnitřním a vnějším prostředím rozvoje
 • Osvojení si dovedností, spojených s aktivním analyzováním pokročilé lyžařské techniky. 
 • Základní seznámení s vybavením pro lavinovou záchranu (vyhledávač, sonda, lopata).
 • Prohloubení znalostí s cizojazyčnou terminologií a její aktivní použití při výuce (Aj, Nj).

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 17 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem licence APUL „C“ (či ekvivalentu).
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období). 
 • Mít splněnu praxi v lyžařské škole v rozsahu min. 50 hodin. 

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Jeden celý den kurzu je vyhrazen závěrečným zkouškám. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu B.

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0       Příjezd na místo kurzu
Prezentace
Den 1–8 Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL   Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL Workshop
Den 9 Závěrečné zkoušky   Závěrečné zkoušky, ukončení, vyhlášení výsledků (cca v 15-16 hodin)  

Profil instruktora lyžování „B“

Lyžařské vzdělání na úrovni „B“ opravňuje úspěšného absolventa k výuce již pokročilých lyžařů na upravených sjezdových tratích všech obtížností a také v neupraveném terénu v průběhu privátní lekce. Disponuje také principy pokročilé analýzy a sofistikovanějších výukových metod. 

Úspěšný absolvent kurzu B bude kompetentní k:

 • výuce pokročilých lyžařů,
 • předvádění pokročilé techniky lyžování dynamického (carvingového) charakteru,
 • aplikování techniky na různé podmínky (strmý svah, hlubší sníh, boulovitá trať atp.),
 • vedení privátní výuky pokročilých na sjezdovce a v lehkém variabilním terénu,  
 • předvádění a využívání základů freestyle na sjezdovce a v parku,
 • provádění výuky lyžování v jednom ze světových jazyků (Aj, Nj),
 • ke vstupu do navazujících kurzů APUL „A1“.

Jak probíhá zkouška?

Struktura závěrečné zkoušky na kurzu APUL B se skládá ze tří základních dovednostních oblastí (lyžování, výuka, analýza), které se podílejí na celkovém profilu instruktora lyžování APUL. Pro úspěšné absolvování kurzu B je potřeba splnit požadavky ze všech tří oblastí minimálně na úrovni čtyř průměrných bodů na stupnici 0 – 10 bodů. 

1. Zkouška z lyžování

Část lyžování obsahuje zkoušku z šesti různých jízd, rozdělených do dvou bloků:

 • Ukázky techniky a vybrané prvky metodického postupu
 • Sportovní lyžování

Baterie zkouškových jízd pro každý blok obsahuje prvky z předcházejících kurzů a prvky specifické pro úroveň kurzu B. Povinnou zkouškovou jízdou pro všechny kurzy B bude ukázka techniky tvz. „Paralelního oblouku (střední až dlouhý poloměr)“. Ostatní dvě zkouškové jízdy v bloku „Ukázky techniky“ a všechny tří jízdy v bloku „Sportovní lyžování“ budou oznámeny vedoucím kurzu den před zkouškou z lyžování. 

 

Blok: Ukázky techniky a vybrané prvky metodického postupu.

Baterie zkouškových jízd:

1. Paralelní oblouk (střední až dlouhý poloměr)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií:

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou). 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení. 
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

2. Carvingový oblouk (střední až dlouhý poloměr)

Terén: prudší modrá až červená sjezdovka.

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin.
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky. 
 • Větší zahranění lyží je výsledkem práce dolních končetin (angulace).

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

3. Čapí oblouk (stork turn)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky.
 • V průběhu celého oblouku je rovnováha udržována pouze na vnější lyži.

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

4. Oblouk na switch (paralelní oblouk pozpátku)

Terén: středně prudká modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná červená sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou). 
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení.  

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

5. Oblouk Javelin

Terén: velmi mírná modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná modrá sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky.
 • Špičky lyží jsou v průběhu zatáčení udržovány nad sebou.

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

6. Základní oblouk

Terén: velmi mírná modrá sjezdovka (začátečnický terén) až mírná modrá sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin.
 • Vedení lyží (pluhové/přívratné) je v základním oblouku závislé na rychlosti jízdy a sklonu svahu. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií.

7. Krátký oblouk 

Terén: středně prudká červená sjezdovka 

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení. 
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

 

Blok: Sportovní lyžování.

Baterie zkouškových jízd:

1. Změna rytmu (přechod z dlouhého do krátkého poloměru)

Terén: červená sjezdovka až mírná černá sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Dynamika jízdy (jízda sportovního charakteru).
 • Kontrola rychlosti a poloměru (kontrola jízdy v celém jejím průběhu).
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj (dobrá práce s dynamickou rovnováhou).
 • Kvalita provedení změny rytmu (dynamika, stabilita, kontrola). 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

2. Jízda v boulovitém terénu

Terén: modrá až mírně červená sjezdovka.

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (splnění zadání).
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole na bouli. 
 • Zvolená linie odpovídá tvaru terénu a druhu sněhu. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

3. Jízda na prudkém svahu (krátký až střední poloměr) 

Terén: černá až velmi prudká červená sjezdovka.

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Kontrola rychlosti a poloměru (udržení konstantní rychlosti).
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou v průběhu celé jízdy. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky.
 • V průběhu celého oblouku je rovnováha udržována převážně na vnější lyži.
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

4. Off-piste (jízda ve variabilním terénu)

Terén: červená až mírná černá sjezdovka (sklon svahu).

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Dynamika jízdy (jízda sportovního charakteru).
 • Kontrola rychlosti a poloměru.
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • Šířka stopy je přizpůsobena stavu sněhové pokrývky. 
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení. 
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

5. Dynamický oblouk (krátký poloměr)

Terén: červená až mírná černá sjezdovka.

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Dynamika jízdy.
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“)
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin (separace).
 • Větší zahranění lyží je výsledkem práce dolních končetin (inklinace).
 • Udržení paralelního vedení lyží v celém průběhu zatáčení. 
 • Přehranění lyží je doprovázeno zapíchnutím hole. 

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií. 

6. Dynamický oblouk (střední až dlouhý poloměr)

Terén: prudká červená sjezdovka až mírná černá sjezdovka

Kritéria:

Lektor hodnotí každou jízdu na základě následujících kritérií: 

 • Dynamika jízdy. 
 • Tvar oblouku (navazované oblouky ve tvaru písmene „S“).
 • Vyvážený postoj a dobrá práce s dynamickou rovnováhou. 
 • Změna směru jízdy je výsledkem práce dolních končetin.
 • K výměně oporné nohy dochází v přechodu mezi oblouky. 
 • Větší zahranění lyží je výsledkem práce dolních končetin (angulace).

Každý lektor hodnotí jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií.

Hodnocení:

Každá jízda je hodnocena tříčlennou komisí lektorů. Každý lektor hodnotí každou jednotlivou jízdu jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií na stupnici 0 – 10 bodů. Pro úspěšné absolvování zkoušky z lyžování je nutné získat alespoň 12 bodů v součtu všech tří jízd v daném bloku (minimálně však 3 body z každé jízdy). Kandidát, který získá méně než 12 bodů v součtu všech tří jízd v daném bloku, se stává čekatelem z lyžování a musí zkoušku z daného bloku opakovat.  

2. Zkouška z výuky

Praktická zkouška z výuky probíhá jako simulovaná privátní výuka, při které musí kandidát prokázat znalosti a dovednosti správných výukových postupů pro pokročilé lyžaře. Praktická zkouška z výuky bude trvat cca 20–30 minut.

Praktická zkouška z výuky na svahu probíhá převážně v českém jazyce. Závěrečnou část lekce, tzv. „Shrnutí“ bude probíhat v cizím jazyce.  

Kritéria:

Lektor hodnotí každou ukázku výuky na základě následujících kritérií: 

 • Model lekce (úroveň a aplikace při privátní lekci)
 • Komunikace (úroveň verbální a nonverbální komunikace)
 • Úroveň zákaznického servisu (pozitivní přístup a vytvoření optimálního prostředí pro výuku, dovednosti pro práci s lidmi)
 • Analýza pohybu (objevení vztahu příčina – důsledek)
 • Model lekce (rozšířená podoba)
 • Na základě analýzy zvolit správný průjezdný bod a využít vhodnou část progrese
 • Umět s klientem pracovat v jeho vnitřním a vnějším prostředí rozvoje (Využití výukových nástrojů)
 • Lyžařská prezentace
 • Zásady procesu výuky
 • Bezpečnost a pedagogické zásady (volba terénu, zajištění bezpečnosti, organizace skupiny, tempo výuky)

Hodnocení:

Zkoušející lektor hodnotí výuku jako domnělý průměr hodnocení výše uvedených kritérií na stupnici 0–10 bodů.  Pro úspěšné absolvování zkoušky z výuky je nutné získat alespoň 4 body. Kandidát, který získá méně než 4 body, se stává čekatelem z výuky a zkoušku musí opakovat. 

3. Zkouška z analýzy (teorie):

Zkouška z analýzy probíhá ve dvou částech.

1. Situační analýza u videa. 

Kandidáti analyzují 7 videí. Každé vidí pouze jednou a na jeho analýzu mají přibližně 1,5 minuty. Úkolem je identifikovat nejvíce limitující faktor a navrhnout jak daný problém odstranit / rozvíjet.

2. Rozbor videa / technická diskuse. 

Kandidáti mají 15 minut na verbální a vizuální analýzu klienta na videu (Příprava). Na základě získaných informací dokáží vést technickou debatu (10-15 minut - zkouška), a navrhnout postup dalšího rozvoje.

Kritéria: 

 • Verbální analýza
 • Vizuální analýza - diagnóza
 • Vizuální analýza - situační analýza
 • Návrh postupu rozvoje a volba průjezdných bodů
 • Prezentace zjištěných závěrů

Pro úspěšné absolvování zkoušky z analýzy je nutné získat min. 4 body na stupnici 0–10 bodů. Kandidát, který získá méně než 4 body, se stává čekatelem z analýzy a zkoušku musí opakovat.

4. Zkouška z cizího jazyka:

Zkouška z jazyka na kurzu B se skládá ze dvou částí (v průběhu zkoušky z výuky a v průběhu zkoušky z analýzy). Kandidáti si mohou vybrat zkoušku z anglického či německého jazyka. 

Pozn.: Možnost, složení zkoušky v jiném cizím jazyce, bude možná pouze po předběžné domluvě s vedoucím kurzu a za určitých podmínek.

 

Kandidáti jsou testováni ze tří oblastí:

 • Všeobecná znalost jazyka (obecná diskuze lektor-kandidát s důrazem na porozumění a schopnost reakce)
 • Technika lyžování (schopnost odborně popsat zadaný pohyb, oblouk či dovednost)
 • Výuka lyžování (schopnost vysvětlení určitého prvku progrese či analýzy)

Hodnocení:

Jazyk je hodnocen na škále pozitivní - negativní ve smyslu splnění požadavků.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Vhodnou velikost lyžařských bot s předním nástupem. Doporučujeme servisované univerzální lyže o poloměru 14–18 m. 
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Vhodný baťoh pro sjezdové lyžování (cca 26 l, bederní pás, nastavitelné popruhy atp.)
 • Lavinové vybavení (vyhledávač, lopata, sonda).
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém. 
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základní a doporučené zdroje informací na kurzu B jsou:

 • Modrá kniha – učebnice pro instruktory lyžování APUL (povinný zdroj),
 • tzv. „Červená progrese“ – metodika pokročilého lyžování APUL (kurzisté obdrží na kurzu),
 • audiovizuální zdroje APUL (DVD, YouTube kanál APUL atp.)
 • LeMaster, Ron: „Ultimate Skiing.“ Human Kinetics, 2010 (doporučený zdroj),
 • technické články a analýzy v časopise SNOW,
 • a další zdroje (YouTube, videa, přednášky, internetové diskuse, …).

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě. 

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“ (Responsibility Code či Fis-Regeln). Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu. 

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. Pro potřeby kurzů v alpském prostředí (lyžování mimo sjezdové tratě) doporučujeme sjednání pojistky typu „Alpenverein“. 

Tipy pro efektivní trénink

Smyslem kurzů APUL a role lektora APUL na daném kurzu je především předání takových znalostí a dovedností, které budou také po kurzu samotném sloužit jako nástroje pro další trénink, samo-vzdělávání a další profesionální rozvoj směrem k navazujícím kurzům APUL. 

Pár tipů jak na to: 

 • Je dobré mít tréninkového partnera či tréninkovou skupinu, která se bude navzájem motivovat k tréninku a sdílet zkušenosti z vlastní praxe. 
 • Pravidelná videoanalýza je předpokladem pro systematické zlepšování. 
 • Stanovení tréninkového a vzdělávacího cíle na celou sezonu pomůže k smysluplnějšímu tréninku. 
 • Výuka prvku, na kterém sami pracujeme, je velmi efektivním nástrojem k vlastnímu zdokonalení. 
 • Každá hodina, strávená s lektorem na kurzu, by měla být třemi hodinami vlastního tréninku. 
 • Lyže je nutné mít stále dobře připravené a servisované (pravidelné broušení a mazání).
 • Využívání zdrojů mimo oficiální materiály APUL může pomoci s inspirací a získání nových impulzů. 

Důležité je, užít si proces zlepšování se. Nejen výuka klientů v lyžařské škole, ale vlastní trénink v průběhu sezony je jednou z nejzábavnějších částí profese instruktora lyžování. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL

Instagram #APULlyzovaniB