Co mě čeká na kurzu APUL Lyžování A1?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL Lyžování A1. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL lyžování A1. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat. 

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz A1 je navazujícím kurzem ve vzdělání APUL a je pořádán v rozsahu 7 dní na jednom z rakouských ledovců. Jedná se o první část kurzu APUL A, kterým se uzavírá tzv. plné vzdělání instruktora lyžování. Zúčastnit se ho může lyžař(ka) starší 17 let, který úspěšně dokončil kurz APUL „B“ (či ekvivalent) a má za sebou min. 100 hodin praxe v oboru výuky lyžování. Absolvováním kurzu A1 kandidát splňuje jednu z podmínek ke vstupu do kurzu APUL A2 a na závěrečné zkoušky k obdržení licence APUL A. 

Co mě na kurzu čeká?

Vítejte do mistrovské třídy. Právě na kurzu A1 dále rozšiřujeme již nabyté dovednosti z předešlých kurzů a vlastní praxe směrem k expertnímu lyžování na té nejvyšší možné úrovni, k principům výuky a tréninku velmi vyspělých lyžařů a k hlubokému porozumění principů a nuancí analýzy velmi pokročilého lyžování. Velký důraz bude kladen na detailní pochopení technického konceptu APUL a jeho interpretaci při provádění ukázek techniky a v technické diskuzi s ostatními kandidáty a lektory. Cílem je vytvořit prostředí sebehodnocení a vzájemného učení, které je postavené na spolupráci mezi lektory a kandidáty. Mezi hlavní témata kurzu A1 patří dovednosti spojené s vedením privátní výuky velmi pokročilých lyžařů v cizím jazyce a vedení technické kliniky pro instruktory lyžování.  

Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu A1:

 • Vylepšování techniky lyžování s důrazem na expertní lyžování na sjezdovce i mimo ni.
 • Metodický postup výuky lyžování APUL (výuka expertních lyžařů). 
 • Prohloubení dovedností v oblasti pedagogiky směrem k metodám kritického myšlení aj.
 • Rozvoj výukových dovedností směrem k tréninku lyžařských instruktorů.
 • Zdokonalování dovedností spojených s aktivním analyzováním expertní lyžařské techniky. 
 • Principy technické diskuze, argumentace a vytvoření pozitivní atmosféry v rámci skupiny.
 • Prohloubení znalostí s cizojazyčnou terminologií a její aktivní použití při výuce (Aj, Nj).

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 17 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem licence APUL „B“ (či ekvivalentu).
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období). 
 • Mít splněnu praxi v lyžařské škole v rozsahu min. 100 hodin. 

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu A1.

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0       Příjezd na místo kurzu
Prezentace
Den 1–6 Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL   Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL Workshop
Den 7 Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL   Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL Vyhodnocení kurzu, diskuze, ukončení

Profil instruktora lyžování „A1“

Kurz APUL „A1“ je vstupním kurzem do vzdělání APUL „A“ a není zakončen zkouškou. Kurzista po absolvování kurzu A1 disponuje znalostmi a principy velmi pokročilého lyžování, výuky a analýzy. Nové poznatky a zkušenosti může kurzista ve své vlastní praxi v průběhu sezóny testovat, upevňovat a zlepšovat tak úroveň svých dovedností směrem ke zkouškám APUL A. Úspěšný absolvent kurzu A1 bude kompetentní ke: 

 • vstupu do navazujícího kurzu APUL „A2“ (pokud bude zároveň držitelem ISIA mark)

Jak probíhá zkouška?

Kurz APUL A1 není ukončen zkouškou. V průběhu kurzu kandidáti obdrží pravidelnou zpětnou vazbu, směrovanou ke všem dovednostním oblastem směrem k obsahu a zkoušce APUL A (lyžování, výuka + trénink instruktorů, analýza, cizí jazyk). Zároveň budou kandidáti vedeni k vzájemnému sebehodnocení a vytváření tréninkových plánů. 

Během zimní sezóny (nejpozději však dva měsíce před termínem kurzu A2) obdrží každý kandidát tzv. „slovní hodnocení“ s doporučením pro další trénink ve všech dovednostních oblastech a také doporučení k účasti na kurzu A2.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Doporučujeme servisované univerzální lyže o poloměru 14-18 m. 
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Vhodný baťoh pro sjezdové lyžování (cca 26 l, bederní pás, nastavitelné popruhy atp.)
 • Lavinové vybavení (vyhledávač, lopata, sonda).
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém. 
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základní zdroje informací na kurzu A1 jsou:

 • Modrá kniha – učebnice pro instruktory lyžování APUL,
 • tzv. „Červená progrese“ – metodika pokročilého lyžování APUL (kurzisté obdrží na kurzu),
 • audiovizuální zdroje APUL (DVD, YouTube kanál APUL atp.)
 • LeMaster, Ron: „Ultimate Skiing.“ Human Kinetics, 2010,
 • technické články a analýzy v časopise SNOW,
 • aktuální zahraniční metodické materiály (CSIA, APSI, NZSIA, PSIA),
 • a další zdroje (YouTube, videa, přednášky, internetové diskuse, …).

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě. 

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“ (Responsibility Code či Fis-Regeln). Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu. 

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. Pro potřeby kurzů v alpském prostředí (lyžování mimo sjezdové tratě) doporučujeme sjednání pojistky typu „Alpenverein“. 

Tipy pro efektivní trénink

Smyslem kurzů APUL, především pak kurzu APUL A1, a role lektora APUL na daném kurzu je především předání takových znalostí a dovedností, které budou také po kurzu samotném sloužit jako nástroje pro další trénink, samo-vzdělávání a další profesionální rozvoj směrem k navazujícím kurzům APUL. 

Pár tipů jak na to: 

 • Je dobré mít tréninkového partnera či tréninkovou skupinu, která se bude navzájem motivovat k tréninku a sdílet zkušenosti z vlastní praxe. 
 • Pravidelná videoanalýza je předpokladem pro systematické zlepšování. 
 • Během sezóny doporučujeme střídání a experimentování s různými druhy lyží (GS, slalomové lyže, lyže určené do off-piste apod.)
 • Výuka prvku, na kterém sami pracujeme, je velmi efektivním nástrojem k vlastnímu zdokonalení. 
 • Lyže je nutné mít stále dobře připravené a servisované (pravidelné broušení a mazání).
 • Využívání zdrojů mimo oficiální materiály APUL může pomoci s inspirací a získání nových impulzů. 

Důležité je, užít si proces zlepšování se. Nejen výuka klientů v lyžařské škole, ale vlastní trénink v průběhu sezony je jednou z nejzábavnějších částí profese instruktora lyžování. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL

Instagram #APULlyzovaniA1