Co mě čeká na kurzu APUL Freestyle?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL Freestyle. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL Freestyle. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz Freestyle je nadstavbovým kurzem vzdělání APUL a je pořádán v rozsahu 5 dní. Zúčastnit se ho může lyžař(ka) starší 17 let. Úspěšný frekventant získá znalosti i dovednosti pro výuku klientů(úroveň začátečník -  středně pokročilý) v prostředí freestyle parků. Freestyle je uznáván jako druhý nástroj pro vydání ISIA známky. Pro členy i nečleny APUL.  

Co mě na kurzu čeká?

 • Technika skoků, jibbingu, jízdy v u-rampě.
 • Metodický postup výuky skoků, jibbingu, u-rampy.
 • Výuka klientů ve specifickém prostředí snowparku.
 • Teorie, freestyle terminologie.

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. 

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0     Příjezd na místo kurzu
Prezentace
Prezentace
Úvodní přednáška
Den 1–4 Trénink ve snowparku   Trénink ve snowparku Workshop
Den 5 Zkouškový den   Zkouškový den Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Profil absolventa kurzu APUL Freestyle:

Úspěšný absolvent kurzu „Freestyle“ bude:

 • zvládat perfektně techniky jízdy ve snowparku ( freestyle na sjezdovce, skok, jibbing, u-rampa)
 • umět koučovat skupinky i jednotlivce, děti i dospělé
 • mít znalosti v oblasti freestyle teorie

Jak probíhá zkouška?

Zkouška z výuky bude probíhat formou průběžného hodnocení. Demonstrace výuky dle zadaného tématu (jeden na jednoho / výuka skupiny).

Zkoušku z jízd hodnotí jeden nebo více lektorů, podle počtu skupin účastníků.

- kreativní jízda na sjezdovce – pisten freestyle (oblouky na switch, 360 po sněhu, 180, sw180, ollie,   nollie, noseroll, tailroll, tailroll 360, nosemanual, tailmanual...)

            Na úseku 150 – 200m, v jízdě předvést switch paralelní oblouky plus libovolné další tři prvky plynule napojené na sebe. 2 pokusy.

- skok střední velikosti (table ±5m) – minimálně dva různé graby v rovném skoku a dvě různé   varianty rovného skoku (spread eagle, cossack, duffy, back scratcher, shifty). Jam cca           hodinu nebo maximálně 6 pokusů (podle provozu ve snowparku)

- malý skok (table ± 3m) – 360, sw 180. Maximálně 4 pokusy.

- box – boxslide (slide přes bednu bokem), aktivní náskok i odskok,  2 pokusy.

Zkouška z teorie probíhá formou písemného testu. Pro úspěšné absolvování testu je nutné zodpovědět alespoň 75% otázek. V případě neúspěšného absolvování je uchazeč pozván na ústní přezkoušení před komisí min. dvou lektorů. 

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Freestylové lyže - twintipy
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL, doporučujeme též páteřák. 
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém.
 • Peníze na skipas a ubytování.
 • Peníze na stravu
 • Poznámkový blok, psací potřeby 

Zdroje a doporučená literatura:

Základním zdrojem informací jsou témata a workshopy, které tvoří obsah kurzu Freestyle.

Jiří Volák, Lukáš Mikula: Freeskiing – Newschool lyžování, Grada 2008

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL (sekce freestyle)

Instagram #APULfreestyle