APUL USPOŘÁDAL EUROSECURITY TEST

16.04.2022 | Freeride | Nikol Novotná

APULU SE PODAŘILO USPOŘÁDAT HISTORICKY PRVNÍ SAMOSTATNOU ZKOUŠKU EUROSECURITY A INSTRUKTOŘI APUL POTVRDILI VYSOKOU ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ PŘED MEZINÁRODNÍ KOMISÍ, DO KTERÉ SE POVEDLO SEHNAT TY NEJPOVOLANĚJŠÍ Z POVOLANÝCH.

Od roku 2019 platí nově Nařízení v přenesené pravomoci Komise (EU) 2019/907, které stanovuje společnou závěrečnou zkoušku odborné přípravy pro instruktory lyžování – tzv. Delegovaný akt. Hlavním cílem je usnadnit mobilitu lyžařských instruktorů v rámci EU automatickým uznáním kvalifikace hostitelským členským státem. Pomyslný vrchol vzdělání lyžařského instruktora se skládá ze dvou zkoušek (Common Training Test – CTT), jedná se o zkoušku technickou (EUROTEST) a bezpečnostní (EUROSECURITY).

APULu se povedlo uspořádat historicky první samostatnou zkoušku EUROSECURITY. Jelikož se jednalo o naše členské kandidáty a náš modulární systém vzdělávání umožňuje účast na kurzu Laviny 2 před splněním EUROTESTU, mohli absolventi kurzu složit bezpečnostní zkoušku. Teprve po splnění obou částí zkoušky jim bude samozřejmě vystaven CTT certifikát.

Na kurz APUL Laviny 2 se přihlásilo 5 způsobilých kandidátů, kteří prošli kurzem pod vedením lektora Pepka Milfaita. Kurz trval 5 dní a na něj navazovala dvoudenní bezpečností zkouška dle standardů Delegovaného aktu. Povedlo se nám do komise sehnat ty nejpovolanější z povolaných. Konkrétně:

  • David Widauer, horský vůdce, lektor Snowsport Austria
  • Gabriel Rivas, lektor SNMSF, horský vůdce, bývalý jezdec SP v GS a SL
  • Pascal Noraz, lektor ENSA, horský vůdce

Zkouška EUROSECURITY se skládá z 5 modulů.

  1. Přivolání pohotovosti (důraz kladen hlavně na správnou orientaci uchazeče v terénu v případě nehody)
  2. Interpretace lavinové předpovědi
  3. Vedení skupiny ve volném terénu
  4. Meteorologie, nebezpečí v horách, interpretace sněhových profilů
  5. Nalezení a záchrana lidí pod lavinou

Aby kandidát zkoušku úspěšně vykonal, je třeba splnit všechny moduly, přičemž největší důraz je při zkoušení kladen právem na bezpečné vedení skupiny ve volném terénu a pak samotné vyhledávání s pípáky (časový limit 8 minut na nalezení 2 pípáků a vyhrabání jednoho z nich). U kandidátů se předpokládá samostatná příprava před kurzem Laviny 2. Přeci jen je rozsáhlých znalostí z meteorologie, sněhových profilů velice náročné obsáhnout za 5 dnů kurzu, stejně jako samotného ježdění ve volném terénu či práce s lavinovým vyhledávačem.

Zkoušku složili úspěšně 2 kandidáti, kteří prokázali potřebné mezinárodní kvality. Tímto jim moc gratulujeme a těšíme se na další skvělé kurzy na tak vysoké úrovni. Za fotografie děkujeme účastníkům Petře Klaškové, Janu Michnovi a Tomáši Sedlákovi.