Co mě čeká na kurzu APUL Laviny 2?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL LAVINY 2. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL LAVINY 2. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz LAVINY 2 je nadstavbovým kurzem vzdělání APUL a je pořádán v rozsahu 5 dní + 2 zkouškové dny dle pravidel Delegovaného aktu . Zúčastnit se ho může lyžař(ka) starší 17 let, který úspěšně absolvoval kurz LAVINY 1 a zároveň kurz „A1“. Úspěšný frekventant zvyšuje svou kvalifikaci pro vedení klientů ve volném neledovcovém terénu v rámci střediska a získává modul mezinárodní bezpečnostní zkoušky (Security Test)

Kurz je pořádán ve spolupráci s Českou asociací horských vůdců a lektoři jsou vůdci s mezinárodní certifikací UIAGM

Co mě na kurzu čeká?

Kurz „Laviny 2“ je dalším stupněm vzdělávacího systému APUL. Důraz je kladen na perfektní zvládnutí techniky stoupání i sjezdu ve volném terénu, jejich specifik. Další velmi důležitou částí je rozšíření teorie lavinové problematiky a použití lavinové výzbroje v terénu. Dále pak rozšířená nauka u sněhu, testy stability sněhových vrstev, rozhodovací strategie, orientace v horském terénu, příprava túr. K zmíněnému přibývá vedení skupiny ve volném terénu. 

Pozor! I když záchrana z trhliny není součástí kurzu, některé části kurzu se mohou konat v ledovcovém terénu.

Hlavní část kurzu „LAVINY 2“  tvoří trénink v terénu. Oproti ostatním kurzům se opouští středisko a nutností je freetouringová výbava. Průběžné testování nabytých dovedností je samozřejmostí. Důraz bude kladen na následující body:

 • Technika jízdy mimo sjezdovku a její specifika.
 • Metodický postup výuky sjíždění a stoupání ve volném terénu v různých druzích sněhu a terénu.
 • Vedení klientů v neledovcovém terénu.
 • Používání lavinové výbavy v praxi.
 • Teorie lavinové problematiky, rozhodovací strategie, prezentace lavinové situace.
 • Orientace v horách a příprava túry.
 • Rozšířená nauka o sněhu, testy sněhové stability.
 • Nezbytnost cizojazyčné terminologie v oblasti jízdy ve volném terénu  (Aj, Nj).

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

Dosáhnout min. 17 let v den zahájení kurzu.

Být úspěšným absolventem kurzu LAVINY 1

Být absolventem kurzu A1

Nutná je předešlá zkušenost se skialpinismem - minimálně 10 skialpinistických túr s převýšením 500 a více metrů. Uchazeč pošle před zahájením kurzu seznam tůr  

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části v terénu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Součástí posledního dne je zkouška z lavinové záchrany.  Zkoušky z orientace a vedení skupiny jsou hodnoceny v průběhu kurzu

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0     Příjezd na místo kurzu
Prezentace
Prezentace
Úvodní přednáška
Den 1 - 5 Trénink ve volném terénu   Trénink ve volném terénu Workshop
Den 6 - 7 Security Test   Security Test Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Profil absolventa kurzu LAVINY 2

Úspěšný absolvent kurzu „LAVINY 2“ bude:

 • zvládat perfektně techniky jízdy ve volném terénu,
 • perfektně umět použít  lavinovou výbavu a organizaci skupiny při záchraně
 • mít znalosti v oblasti lavinové problematiky,
 • umět vyhodnotit situaci podle zdrojů z internetu i v terénu (sněhové profily atd),
 • umět vyhodnocovat rizika v terénu a rozhodovat se,
 • vést klienty ve středisku mimo sjezdovky v neledovcovém terénu.

Jak probíhá zkouška?

Zkouška probíhá podle pravidel Delegovaného aktu, který umožňuje automatické uznávání instruktorů lyžování v rámci EU.

Zkouška má celkem 5 modulů:

1. modul: teoretická zkouška - nouzový hovor po lavinové nehodě na místní záchrannou službu v jazyce hostitelské země

2. modul: praktická zkouška - interpretace lavinové předpovědi

3. modul: praktická zkouška - vedení skupiny při jízdě mimo sjezdovku

4. modul: praktická zkouška - náhodný výběr ze 3 možností:

 • Interpretace meteorologické předpovědi a její pochopení
 • Chápání nebezpečí ve vysokohorských regionech
 • Schopnost posouzení sněhové pokrývky a její pochopení

5. modul: praktická zkouška - hledání osob uvězněných pod lavinou a jejich záchrana

Podrobný popis a hodnocení zkoušek najdete zde - Security Test

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Lyže pro jízdu ve volném terénu, doporučujeme minimálně 90mm pod botou. Lyže s „chodícím“ vázáním, pásy, doporučujeme tzv. haršajzny.
 • Lavinovou výbavu (vyhledavač, sonda, lopata).
 • Freeridový batoh o obsahu 18-30l, případně airbag, lékárnu, žďárák.
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém.
 • Vybavení na pohyb po ledovci – cepín, sedací úvaz, 3 karabiny s pojistkou zámku, set smyček pro záchranu z trhliny – půjčení lze domluvit s lektorem kurzu
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základním zdrojem informací jsou témata a workshopy, které tvoří obsah kurzu LAVINY 1 a LAVINY 2.

Kolektiv autorů: HUDY INFO, speciál 2013, Hudy sport a.s. 2013

Kolektiv autorů: Laviny v Krkonoších, Hradec Králové 2013

Rudi Mair, Patrick Nairz: Lavina, Praha 2010 

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL (sekce freeride)

Instagram #APULlaviny2