SNOWBOARDOVÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

ZIMA SE NÁM RYCHLE BLÍŽÍ A SNOWBOARDOVÁ METODICKÁ KOMISE APUL PŘICHYSTALA NA NÁSLEDUJÍCÍ SEZÓNU NOVÉ VÝUKOVÉ MATERIÁLY. JIŽ MINULÝ ROK MOHLI NASTÁVAJÍCÍ INSTRUKTOŘI BĚHEM VEČERŮ NA NAŠICH KURZECH VIDĚT MODERNIZOVANÉ PŘEDNÁŠKY. PŘES LÉTO JSME DO TOHO TROCHU ŠLÁPLI A PŘIPRAVILI DVĚ NOVÉ PUBLIKACE – METODIKA D + C A TEORIE D + C, KTERÉ NAHRADÍ DOPOSUD POUŽÍVANOU KNÍŽKU METODIKY.

Autoři těchto materiálů jsou členové lektorského sboru APUL, kteří při psaní využili nejen své teoretické znalosti, ale také mnohaleté zkušenosti s výukou snowboardingu po celém světě a informace získané interakcí se zahraničními instruktory, trenéry a lektory, jak v praxi, tak na mezinárodních konferencích.

Je asi každému jasné, že úspěšný instruktor snowboardingu musí zvládat poskytovat výborný zákaznický servis širokému spektru klientů se specifickými potřebami a požadavky. Musí umět komunikovat na vysoké úrovni, znát pravidla bezpečnosti pohybu na sjezdovkách, základy první pomoci a perfektně se orientovat ve snowboardovém vybavení. Málokdo už ale ví, že takový instruktor vychází se širokých znalostí historie snowboardingu, anatomie, fyzikálních zákonitostí a mechaniky jízdy na snowboardu. Úspěšný instruktor zná a umí používat širokou škálu výukových postupů, nástrojů a přístupů pro různé typy klientů a různé situace. Svého klienta umí perfektně zanalyzovat, zná typické charakteristiky různých věkových skupin dětí a ovládá vhodné postupy pro jejich výuku. Mimo to musí perfektně znát produkt, který poskytuje, a další produkty své lyžařské školy, stejně jako legislativu, kterou se výkon jeho povolání řídí. A právě toto všechno naše nové výukové materiály obsahují.

Snažíme se jít moderní cestou, a proto jsme se pod heslem „šetříme naše lesy“ rozhodli nové knížky netisknout, ale publikovat v elektronické podobě. To nám umožnilo vytvořit vzájemně provázané interaktivní výukové materiály plné odkazů, tipů, upozornění a podnětů k zamyšlení. Věříme, že tento krok všem účastníkům našich kurzů studium nejen usnadní, ale že je práce s našimi publikacemi bude zároveň bavit.

Obě nové publikace slouží primárně jako výukové materiály pro snowboardové instruktorské kurzy APUL. Jejich možné využití je ale mnohem širší. Užitečné informace z nich může čerpat široká snowboardová veřejnost, odborníci na snowboarding z dalších asociací, či již kvalifikovaní instruktoři k osvěžení či prohloubení svých znalostí. Hlavním cílem je poskytnout české snowboardové komunitě kvalitní, spolehlivý a moderní zdroj informací a napomoci tak rozvoji snowboardingu, a to nejen na našich horách. Proto jsou zmíněné publikace dostupné zdarma online na stránkách APUL a v případě respektování autorských práv se autoři nijak nebrání jejich volnému šíření.

Metodika snowboardingu APUL D + APUL C & Teorie snowboardingu APUL D + APUL C

Instruktor snowboardingu je plnohodnotné povolání. Je to povolání, které umožňuje těm, kdo jej vykonávají, dělat to, co je baví. Je to povolání, které umožňuje neustále růst, učit se novým věcem, dále se vzdělávat, být v přírodě, v horách, pracovat venku a být aktivní. Být instruktor snowboardingu znamená možnost cestovat a poznat svět. Je to ale také povolání, které se neustále vyvíjí a vyžaduje spoustu energie, píli, soustředěnost, odpovědnost, znalosti a schopnost snášet nepohodlí.

Zaujala Tě tato charakteristika? Přijeď na některý z našich kurzů a začni nové dobrodružství! Tady je aktuální nabídka kurzů.

Adam Větříček, člen metodické komise APUL a týmu Česká snowboardová škola