FREESTYLE LYŽOVÁNÍ S APUEM

PŘINÁŠÍME VÁM NĚKOLIK TIPŮ PRO POKROČILÉ LYŽOVÁNÍ S DĚTMI. TY SE CHTĚJÍ NA LYŽÍCH HLAVNĚ BAVIT A NEVYNECHAJÍ ŽÁDNOU PŘÍLEŽITOST ZAŘÁDIT SI VE SNOWPARKU. BUĎME NA TO PŘIPRAVENI A NEBUDEME PŘEKVAPENI...

nácvik jízdy na switch

 • Jízda v pluhu po spádnici
 • Střídání pluhového a paralelního postavení v jízdě přímo
 • Pluhové oblouky na switch
 • Paralelní oblouk
 • Paralelní oblouk – změna poloměru oblouku, rychlosti a terénu
 • Doplňující cvičení – jízda s dopomocí, hrazdou

FREESTYLE NA SJEZDOVCE

 • Otočení o 180° na sněhu – na obě strany
 • Otočení o 360° na sněhu – na obě strany
 • Otočení výskokem postupně až o 360° – bez lyží, s lyžemi
 • Ollie
 • Nollie
 • 180° při jízdě šikmo svahem
 • 180° ve spádnici
 • Switch 180° šikmo svahem
 • Tail roll 180° - cvičení na místě
 • Tail roll 180°
 • Nose roll 180° - cvičení na místě
 • Nose roll 180°

Jibbing

 • Vysvětlení a popis pohybu na místě
 • Jízda přímo na fun boxu – z přímého najetí
 • Přímý náskok a přímý seskok
 • Slide bokem bez lyží, s dopomocí
 • Slide bokem s lyžemi – nástup na překážku, s dopomocí
 • Nájezd přímo na překážku s následnou rotací o 90° a přechod do jízdy bokem
 • Náskok bokem, přejetí překážky a odskok s lyžemi do směru jízdy
 • Switch off – odjezd z překážky pozpátku

Freestyle na skoku

 • Skoky přímo – nácvik odrazu a dopadu
 • Skoky s grabem – safety grab
 • Skoky s rotací 180°
 • Nájezd na switch a rotace 180°
 • Skoky s rotací 360°