ZASEDÁNÍ PREZIDIA ISIA V PRAZE

22.07.2020 | Aktuality | Ludmila Knotová

PŘINÁŠÍME KRÁTKÉ SHRNUTÍ ZASEDÁNÍ PREZIDIA MEZINÁRODNÍ ASOCIACE INSTRUKTORŮ LYŽOVÁNÍ (ISIA) V PRAZE, KTERÉ MĚL APUL TU ČEST ORGANIZOVAT. APUL JE ZÁSTUPCEM ČR V ISIA A ZÁROVEŇ JEHO ČLEN JIŘÍ KOTAŠKA DLOUHODOBĚ PŮSOBÍ PRÁVĚ V PREZIDIU, ŘÍDÍCÍM ORGÁNU ISIA.

Zasedání prezidia ISIA v Praze bylo původně plánováno na květen 2020, ale kvůli koronaviru muselo být odloženo. Od května tedy alespoň probíhala jednání jednání prezidia online, ale všichni se samozřejmě těšili na osobní setkání. To se nakonec podařilo uskutečnit v termínu 16. – 19. 7. 2020. Do Prahy ale bohužel kvůli stále omezenému cestování nemohli přijet víceprezidenti ISIA z Kanady a Japonska.

Zasedání se zúčastnili prezident ISIA Vittorio Caffi, generální sekretář ISIA Peter Hennekes, víceprezident ISIA pro Evropu a zástupce Německa Valentin Kiedaisch, zástupkyně Maďarska Katalin Egri, zástupce Chorvatska Tomislav Sepic a zástupce ČR a člen Výkonného výboru APUL Jiří Kotaška, který zasedání zároveň organizoval. Páteční večeři učastníci zasedání využili k setkání s prezidentem APUL Liborem Knotem a k následné procházce večerním městem. Všichni účastníci byli velmi spokojeni s úspěšným a plodným zasedáním a zároveň nadšeni Prahou.

Program zasedání:

 • Kongres ISIA 2020
  Kongres ISIA byl původně naplánován na květen v Budapešti, nicméně byl samozřejmě odložen a nyní padlo rozhodnutí uspořádat ho pouze online formou, a to 6. 10. 2020.
 • Nová databáze ISIA
  Na zasedání byla představena nová databáze ISIA, která je modernější a odpovídá požadavkům GDPR. V současnosti databáze eviduje všechny držitele ISIA MARK a ISIA CARD. Nově se uvažuje se o zavedení tzv. „Modré karty ISIA“ po cca 100 hodinách vzdělání od vzdělávací instituce ISIA (např. APUL).
 • Revize ISIA Minimum Standardu
  Byl diskutován návrh revize ISIA Minimum Standardu, a to především o oblasti ISIA testu. Diskutovala se možnost sjednocení ISIA testu a Eurotestu.
 • Mistrovství světa ISIA 2021
  Padl návrh nahradit tradiční závodní formu technickým eventem. Tento návrh bude dále projednáván na Kongresu ISIA 2020, kerý se bude konat 6. 10. 2020 online formou.
 • Bezpečnost výuky
  Nová situace si žádá nová opatření a proto byla diskutována bezpečnost výuky lyžování a snowboardingu v době koronaviru.
 • První evropský snowboardový ISIA test
  Zasedání prezidia se účastnil jako host také Adam Větříček, snowboardový lektor APUL, který představil strukturu snowboardového vzdělání a zájem APUL uspořádat první evropský snowboardový ISIA test. To by znamenalo otevření možnosti získání ISIA CARD pro úspěšné absolventy testu (spolu s kompletním snowboardovým vzděláním APUL).
 • Eurotest ve Špindlerově Mlýně
  APUL již v minulosti 2x uspořádal lyžařský ISIA test na území ČR. V sezóně 2020/21 má APUL zájem uspořádat Eurotest na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně. Tento Eurotest by byl zároveň hodnocen i podle kritérií ISIA testu a tím by se oba testy mohly navzájem porovnat.