Co mě čeká na kurzu APUL Laviny 1?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL LAVINY 1. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL LAVINY 1. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz LAVINY 1 je jedním z kurzů vzdělání APUL a je pořádán v rozsahu 5 dní. Zúčastnit se ho může lyžař(ka) nebo snowboardista(ka) starší 17 let, který úspěšně absolvoval kurz „C“ a zároveň uspěje u vstupní zkoušky z jízdy ve volném terénu.  Úspěšný frekventant získává jeden z modulů pro dosažení ISIA známky.

Co mě na kurzu čeká?

Kurz „Laviny 1“ je zaměřen na problematiku pohybu ve volném terénu a lavinové problematiky. Je zároveň přípravou na další vzdělávací moduly APUL. Důraz je kladen na práci s lavinovou výzbrojí, teorii vzniku lavin, na bezpečnost při pohybu v terénu a na specifika pohybu značeným terénem se skupinou klientů lyžařské školy. Dalšími částmi kurzu LAVINY 1 je zdokonalení jízdy ve volném terénu, seznámení se základy orientace v terénu, naukou o sněhu a testování sněhové podložky. Součástí kurzu je také část věnovaná první pomoci při nehodách ve volném terénu. 

Hlavní část kurzu „LAVINY 1“  tvoří trénink v terénu. A to jak trénink lyžařský/snowboardový, tak trénink práce s lavinovou výbavou. Průběžné testování nabytých dovedností je samozřejmostí. Důraz bude kladen na následující body:

 • Rizika jízdy mimo sjezdovku a pochopení nutnosti dostatečného vzdělání pro výuku jízdy ve volném terénu
 • Používání lavinové výbavy v praxi
 • Teorie lavinové problematiky
 • Technika jízdy mimo sjezdovku a její specifika
 • Nezbytnost cizojazyčné terminologie v oblasti jízdy ve volném terénu  (Aj, Nj)

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

Dosáhnout min. 17 let v den zahájení kurzu.

Být úspěšným absolventem minimálně kurzu „C“ (Lyžování nebo Snowboarding).

Předešlá praxe s výukou není vyžadována.

Úspěšné zvládnutí jízdy v terénu při vstupní zkoušce – variabilní sníh na svahu 35°-40°.

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí, místním a sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Součástí posledního dne je zkouška z lavinové záchrany.  

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0       Prezence, zahájení kurzu -
čas bude upřesněn přihlášeným
Den 1–4 Vstupní zkouškové jízdy
Trénink ve volném terénu
  Trénink ve volném terénu Workshop
Den 5 Zkouška z lavinové záchrany 
Trénink jízdy ve volném terénu
  Zkouška z lavinové záchrany
Trénink jízdy ve volném terénu
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Profil absolventa kurzu LAVINY 1

Úspěšný absolvent kurzu „LAVINY 1“ bude:

 • chápat kompetence jednotlivých stupňů vzdělání (Euro securité X Schiführer X Bergführer) pro pohyb ve volném terénu s klienty,
 • chápat nutnost lavinové výbavy a bude ji umět používat v praxi,
 • mít teoretické znalosti v oblasti lavinové problematiky,
 • splňovat jednu z podmínek ke vstupu do kurzu APUL „A2“,
 • bez problémů zvládat jízdu ve volném terénu,
 • splňovat jednu z podmínek pro získání ISIA známky.

Jak probíhá zkouška?

Zkouška z jízdy v terénu a teorie bude probíhat formou průběžného hodnocení.

Zkouška z lavinové záchrany probíhá v terénu. Úkolem je vyhledání a dosondování dvou zasypaných ve čtverci 30x30 metrů v limitu 5 minut. Na složení zkoušky jsou 3 pokusy.

V případě neúspěchu je nutné nové absolvování kurzu „LAVINY 1“.

Zkouška z teorie probíhá formou písemného testu. Pro úspěšné absolvování testu je nutné zodpovědět alespoň 75% otázek. V případě neúspěšného absolvování je uchazeč pozván na ústní přezkoušení před komisí min. dvou lektorů. 

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Úrazové pojištění pro jízdu mimo sjezdové tratě
 • Odpovídající lyžařskou nebo snowboardovou výzbroj. Lyže pro jízdu ve volném terénu, doporučujeme minimálně 90mm pod botou.
 • Lavinovou výbavu (vyhledávač, sonda, lopata)
 • Freeridový batoh o obsahu 18-30l, případně airbag 
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém.
 • Peníze na skipas.
 • Peníze na oběd či oběd ve vlastní režii.
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základním zdrojem informací jsou témata a workshopy, které tvoří obsah kurzu LAVINY 1

Kolektiv autorů: HUDY INFO, speciál 2013, Hudy sport a.s. 2013

Kolektiv autorů: Laviny v Krkonoších, Hradec Králové 2013

Rudi Mair, Patrick Nairz: Lavina, Praha 2010 

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL (sekce freeride)

Instagram #APULlaviny1