Co mě čeká na kurzu APUL DĚTI 1?

Následující dokument je základním zdrojem informací o rozšiřujícím kurzu APUL DĚTI 1. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL DĚTI 1. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Rozšiřující kurz DĚTI 1 je 3denním specializovaným kurzem pro instruktory lyžování, jež mají zájem rozšířit svoje znalosti a dovednosti v oboru výuky dětí. Zúčastnit se ho může každý instruktor APUL s licencí D a vyšší.

Co mě na kurzu čeká?

Na kurzu DĚTI 1 se budeme zabývat různými úrovněmi a aspekty dětského vývoje (fyzická, citová a poznávací vyspělost) ve vztahu k lyžování. Budeme pracovat na zlepšení dovedností v komunikaci s dětmi různých věkových kategorií (a také s jejich rodiči). Osvojíme si taktiky k lepšímu zvládání dětských emocí - jak předcházet smutku, pláči, vzteku a frustraci, a naopak jak vzbudit v dětech radost z úspěchu a nadšení pro náš sport. Zabývat se budeme také zajištěním maximální bezpečnosti ve výuce a zvládání krizových situací. Nezapomeneme ani na hry, animace a praktické tipy do výuky.

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

Držitel licence minimálně APUL D.

Zkušenost s výukou lyžování není požadována.

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Denní program se skládá ze tří částí - dopolední a odpolední program na sněhu (očekávejte několikahodinový pobyt venku za jakéhokoli počasí!) a z večerního bloku přednášek a seminářů.

  9:00 – 12:00 oběd 13:00 – 15:00 17:00 – 19:00
Den 0       Prezentace - čas bude upřesněn
Úvodní informace
Den 1–2 Program na sněhu   Program na sněhu Přednášky, semináře
Den 3 Program na sněhu   Program na sněhu  

Profil úspěšného absolventa

Úspěšný absolvent tohoto kurzu si dokáže zdatně poradit s výukou dětí všech věkových kategorií. Bude umět vytvořit pozitivní a motivující prostředí pro rozvoj lyžařských dovedností.  Jeho lekce budou efektivní,  zábavné a dětmi vyhledávané.

Jak probíhá zkouška?

Závěrečná zkouška se skládá z kolokvia (skupinová zkouška z teorie ve formě rozhovoru všech zúčastněných), analýzy dětského lyžování (z videa nebo na svahu) a ukázky výuky dětí (součástí zadání této části zkoušky je věk a pokročilost dětí ve skupině)

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

  • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Vhodnou velikost lyžařských bot s předním nástupem. Doporučujeme servisované univerzální lyže o poloměru 14-18 m.
  • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
  • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
  • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém.
  • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva).
  • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
  • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj.

Zdroje a doporučená literatura 

Modrá kniha - učebnice pro instruktory lyžování APUL

Lyžujeme s APU - Modrá liga

Informace získané v průběhu kurzu

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Dětský lektorský sbor APUL

Instagram #APULdeti1