Co mě čeká na kurzu APUL Lyžování D1?

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL Lyžování D1. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL Lyžování D1. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz D1 je určen pro zájemce o práci instruktora lyžování, který nemá žádné předchozí instruktorské vzdělání.

Je vstupním kurzem do vzdělání APUL a je pořádán v rozsahu 5 dní.

Jde o alternativu kurzu D specializovanou na výuku dětí.

Zúčastnit se ho může lyžař(ka) starší 17 let, který je schopný sjíždět modrou a lehkou červenou sjezdovku v paralelním postavení lyží.

Úspěšný kandidát kurzu D1 se stává držitelem licence APUL lyžování D1. Je kompetentní k výuce začátečníků až mírně pokročilých lyžařů a specializován na dětskou výuku.

Co mě na kurzu čeká?

Osvojení si metod výuky lyžování dětí všech věkových kategorií, nácvik ukázkových jízd (demonstrace vyučovaných lyžařských prvků), úvod do analýzy pohybu, a získání mnoha dalších dovedností, které jsou potřeba při výuce dětí a dospělých.

Součástí kurzu jsou také hry a praktické aktivity, při kterých je očekávána aktivní účast všech účastníků kurzu.

Jedná se také o možnost nahlédnutí do pojetí a filozofie vzdělávání v systému APUL a seznámení se s rolí instruktora zimních sportů v lyžařském průmyslu. Kurz D1 je zároveň podmínkou pro vstup do dalšího vzdělání APUL.

Převážnou část kurzu D1 bude tvořit praktické trénování techniky a výuky lyžování, ale také průběžné testování kvality získaných znalostí a dovedností. Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu D1:

 • Zákaznický servis APUL.
 • Fungování lyžařské školy a role instruktora zimních sportů v lyžařském průmyslu.
 • Základy výukového a technického konceptu APUL.
 • Metodický postup výuky lyžování APUL (výuka začátečníků a mírně pokročilých).
 • Trénink techniky lyžování s důrazem na tzv. „základní oblouk“.
 • Pochopení základních pedagogických a bezpečnostních zásad při výuce lyžování.
 • Základní seznámení s terminologií v oblasti výuky lyžování.

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

Dosáhnout minimálně 17 let v den zahájení kurzu.

Sjíždět modré a červené sjezdovky v paralelním postavení lyží.

Předešlá praxe s výukou lyžování není vyžadována.

Zájem o práci s dětmi.

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Den 0

Příjezd a ubytování v odpoledních hodinách, zahájení kurzu ve 20:00 - místo bude upřesněno přihlášeným

 

9:00 – 12:00

oběd

13:00 – 15:00

17:00 – 19:00

Den 1–4

Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL s důrazem na dětskou výuku

 

Trénink lyžování, výuky a analýzy APUL s důrazem na dětskou výuku

Workshop

Den 5

Trénink lyžování, výuky APUL
zkouškovou formou

 

Vyhodnocení a vyhlášení výsledků


 

Profil instruktora lyžování „D1“

Licence APUL „D1“ opravňuje jejího držitele k ukázkám techniky a výuce lyžování začátečníků a mírně pokročilých klientů lyžařských škol se specializací na dětskou výuku.

Úspěšný absolvent kurzu D1 je kompetentní k:

 • výuce začátečníků až mírně pokročilých lyžařů se specializací na dětskou výuku, ale i dospělých.
 • předvádění techniky lyžování do úrovně „základní oblouk“
 • výuce dětí v dětských lyžařských školkách a na otevřených lyžařských tratích
 • zajištění bezpečnosti výuky při pohybu na otevřených sjezdových tratích
 • ke vstupu do navazujícího kurzu APUL „C“.

Jak probíhá zkouška?

1. Teorie

Písemná příprava instruktora na hodinu, např.: skupinka 5-6 dětí ve věku 8-10let, mírně pokročilí, zkoušený vyplní předtištěný formulář ( charakteristika věkového období, cíle výuky, terén, pomůcky, cvičení, parkury, hry, animace …).

Test je hodnocen bodově a započítává se do celkového hodnocení.

2. Praktická zkouška = pedagogický výstup

Simulace výukové hodiny na kopci. Zkouší jeden lektor. Před začátkem zkoušky je poskytnut zkoušenému čas na přípravu.

Hodnotí se:

 1. lyžařské dovednosti – technika ukázek, provedení
 2. technická příprava – příprava parkurů, plynulost hodiny, rozmanitost pomůcek
 3. pedagogický přístup a animace - zásobárna cvičení a her, přizpůsobení animací a přístupu věkovému období, komunikace
 4. metodika – znalost metodického postupu, návaznost cvičení, logika výukového postupu

Zkouška je hodnocena bodově a započítává se do celkového hodnocení.

3. Hodnocení lektora

V průběhu kurzu lektor interně hodnotí práci kursistů ve své skupině, zejména aktivitu, nápady, komunikaci, lyžařské dovednosti, znalost a pochopení výukového postupu.

Zkouška je hodnocena bodově a započítává se do celkového hodnocení.

4. Hodnocení lyžařských dovedností

V průběhu kurzu hodnotí lektor lyžařské dovednosti kurzistů.

Zkouška je hodnocena bodově a započítává se do celkového hodnocení.

 

Kandidát, který ani před zkušební komisí nesplní kritéria potřebná pro úspěšné absolvování kurzu D1, nesplnil požadavky na úspěšné absolvování kurzu APUL lyžování D1 a kurz musí opakovat.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Vhodnou velikost lyžařských bot s předním nástupem. Doporučujeme servisované univerzální lyže o poloměru 14-18 m.
 • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém.
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva).
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj.

Zdroje a doporučená literatura 

Modrá kniha - učebnice pro instruktory lyžování APUL

Lyžujeme s APU - Modrá liga

Informace získané v průběhu kurzu

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Dětský lektorský sbor APUL

Instagram #APULlyzovaniD1