Co mě čeká na kurzu APUL DĚTI D2

Následující dokument je základním zdrojem informací o kurzu APUL DĚTI 2. Po přečtení tohoto dokumentu byste měli mít přehled o pojetí, obsahu, struktuře a výstupních kritériích pro úspěšné absolvování kurzu APUL DĚTI 2. Pokud jste ovšem v tomto dokumentu nenašli odpovědi na všechny Vaše případné otázky, neváhejte nás kontaktovat.

Budeme se těšit na kopci.

Děkujeme Vám, že jste si vybrali vzdělání APUL.

  Přihlásit se na kurz

O jaký kurz se jedná?

Kurz DĚTI 2 je specializovaným kurzem pro instruktory lyžování, jež pracují s dětmi a rádi by ještě dále prohloubili svoje znalosti a dovednosti v oboru - zvláště v oblasti analýzy a výuky pokročilého dětského lyžování.

Co mě na kurzu čeká?

Kurz DĚTI 2 bude dále rozvíjet znalosti získané na kurzu D a C. Účastník kurzu dále rozšíří své znalosti o výuce dětí. Po technické stránce bude kladen důraz na dovednost výuky pokročilých dětských lyžařů a na hlubší schopnost analýzy dětského lyžování.

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

Držitel licence minimálně APUL C.

Minimálně 100 hodin praxe ve výuce dětí.

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Denní program se skládá ze tří částí - dopolední a odpolední program na sněhu (očekávejte několikahodinový pobyt venku za jakéhokoli počasí!) a z večerního bloku přednášek a seminářů.

Profil úspěšného absolventa

Úspěšný absolvent tohoto kurzu bude expert na dětskou výuku s cennými zkušenostmi a dovednostmi. Dětské lekce vysokého standardu od držitelů této kvalifikace budou také dobrým příkladem pro ostatní, méně zkušené instruktory.

Jak probíhá zkouška?

Závěrečná zkouška se skládá z kolokvia (skupinová zkouška z teorie ve formě rozhovoru všech zúčastněných), analýzy pokročilého dětského lyžovaní a ukázky výuky pokročilých dětí (součástí zadání této části zkoušky je věk a stupeň pokročilosti dětí ve skupině).

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

  • Odpovídající lyžařskou výzbroj. Vhodnou velikost lyžařských bot s předním nástupem. Doporučujeme servisované univerzální lyže o poloměru 14-18 m.
  • Lyžařskou helmu jako součást základního vybavení každého instruktora APUL.
  • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme trávit za každého počasí min. 5 hodin denně.
  • Lyžařské a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém.
  • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva).
  • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
  • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj.

Zdroje a doporučená literatura 

Modrá kniha - učebnice pro instruktory lyžování APUL

Lyžujeme s APU - Červená a černá liga

Informace získané v průběhu kurzu

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovce, ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je lyžování rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Dětský lektorský sbor APUL

Instagram #APULdeti2