Členové APUL se sdružují ve dvou komorách: Komora učitelů lyžování a Komora lyžařských škol.

Podmínky členství

Podmínkou k přijetí do Komory učitelů lyžování) je dovršení 16 let věku a splnění kvalifikačních požadavků APUL, tj. licence instruktor lyžování/snowboardingu APUL D, C, B, A nebo mezinárodní ekvivalent ISIA

Podmínky pro přijetí do Komory lyžařských škol jsou specifikovány ve Stanovách APUL.

 Stanovy APUL ke stažení 

 

Roční členský příspěvek a průkaz člena

 

Výše členského příspěvku APUL je 480 Kč na kalendářní rok.

Členové APUL, kteří jsou úspěšnými absolventy vzdělání na úrovni ISIA MARK, si mohou ke známce APUL přikoupit ISIA známku za 300 Kč.

Členský příspěvek se platí on-line platbou prostřednictvím platební karty nebo platební brány. Platební předpis si každý člen vygeneruje sám ze svého profilu na členském portálu APUL (žádost "uhradit členství"). Po zaplacení zasíláme členskou známku na průkaz člena APUL poštou na adresu uvedenou v profilu.

V prvním roce členství je po zaplacení ročního příspěvku zasílán spolu se zaplacenou známkou automaticky také průkaz člena APUL (podmínkou je vhodná průkazková fotografie nahraná v profilu). O duplikát průkazu (v případě poškození nebo ztráty) můžete požádat emailem na sekretariat@apul.cz. Vystavení duplikátu je zpoplatněno částkou 100 Kč, kterou předem uhradíte na účet APUL

Pokud člen v následujících letech nezaplatí příspěvek, ztrácí nárok na výhody člena

Pokud po nezaplaceném roce/letech chce obnovit své platné členství, stane se tak po zaplacení správního poplatku 400 a zaplacení aktuální členské známky na daný rok.

 Řád členských příspěvků ke stažení 

Ukončení členství

Ukončení členství se uskuteční na základě žádosti člena nebo vyloučením.

Ukončením členství neztrácí platnost licence instruktora. Všechny licence APUL mají 3letou platnost a prodlužují se absolvováním prolongačního kurzu nebo kurzu vyšší úrovně.