Interski International

Organizace vznikla v první polovině padesátých let 20. století. Hlavní náplní a smyslem je sdružování národních organizací Interski a pořádání (každé čtyři roky) nejvýznamnější akce svého druhu na světě - KONGRESU INTERSKI. Organizace INTERSKI INTERNATIONAL má tři základní pilíře (ISIA, IVSI, IVSS), jejichž zástupci jsou voleni do prezidia, nejvyššího orgánu organizace.

Na kongresu Interski se každé čtyři roky potkávají zástupci lyžařsky aktivních zemí, aby sdíleli poznatky a informace v oblasti alpského lyžování, běžeckého lyžování, snowboardingu, telemarku a v posledních letech i v oblasti lyžování handicapovaných. APUL je od svého vzniku počátkem 90.let vždy účastníkem české výpravy. Česká stopa na kongresech Interski je tak v posledních 25 letech vždy velmi významně orámovaná prezentací, prací a vystupováním právě zástupců naší vzdělávací organizace. Lokace této významné akce se vždy mění. Kongres se konal nejen na místech starého kontinentu (např. 2011 Sankt Anton - Rakousko, 2019 Pamporovo – Bulharsko), ale zavítal v posledních letech i do vzdálenějších koutů světa, třeba do Jižní Koreje v roce 2007 nebo do argentinské Ushuaii v roce 2015. Pořadatel kongresu se vybírá vždy přibližně se čtyřletým předstihem. Příští kongres Interski, v roce 2027, se pravděpodobně uskuteční v USA.

ISIA

Mezinárodní asociace lyžařských instruktorů, známá pod zkratkou ISIA, je světovou organizací pro profesionální lyžařské instruktory. ISIA byla založena v roce 1971 a v současné době má 37 členských zemí (členských národních organizací - APUL je jednou z nich), které reprezentují to nejlepší, co lze na poli profesionální výuky snowsports ve světě najít. Hlavním úkolem ISIA je propagovat atraktivitu a image celé oblasti snowsports, a to po celém světě, na všech trzích, a podporovat národní asociace v jejich práci. Prioritou je kvalita školení instruktorů zimních sportů. Společným cílem všech členských zemí je garantovat vysoce kvalitní výstupní standardy. Filozofií ISIA je mimo jiné uznávat profesionální instruktorské standardy jako společné, celosvětové a kvalitativně srovnatelné. ISIA znamená kvalitu a odpovědnost. APUL je hrdým členem již od roku 1994.