VALNÁ HROMADA APUL 2018

27.04.2018 | Pro členy | Ludmila Knotová

Prezident spolku Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, z.s.  IČO: 15045633 se sídlem č.p. 150, 543 51 Špindlerův Mlýn, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 1220  (dále jen „APUL“) svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU APUL,

která se uskuteční

v pátek 1. 6. 2018 od 15,00 hod. v Praze (prezence účastníků od 14.30 hod.) v posluchárně D, VŠE, nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha

P R O G R A M

14:30                  

1. Prezence

15:00                  

2. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti VH

3. Schválení programu jednání a volba orgánů VH

4. Úvodní projevy

5. Zpráva o činnosti APUL v uplynulém období, plán na 2018/19

a. Zpráva o hospodaření 2017/18 a finanční plán na 2018/19

b. Kurzy 2017/18 hodnocení, plán na 2018/19

c. práce v INTERSKI a ISIA

d. akce pro členy APUL, benefity členství

6. Členský portál APUL, propagace

7. Volby členů VV APUL a prezidenta APUL

8. Změna stanov APUL (návrh nového znění ke stažení níže)

9. Schválení výše členských příspěvků pro r. 2019

10. Různé, diskuse

cca 17:00           Konec

                               Těšíme se na Tvoji účast!

Libor Knot, prezident  APUL

​Ve Špindlerově Mlýně 27.4.2018

 Zápis z VH APUL 2018 zde