VALNÁ HROMADA APUL 27. 6. 2023

25.05.2023 | Pro členy | Libor Knot

PREZIDENT SPOLKU ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH UČITELŮ LYŽOVÁNÍ A LYŽAŘSKÝCH ŠKOL, Z. S. IČO: 15045633 SE SÍDLEM Č.P. 150, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN, ZAPSANÉHO VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL L, VLOŽKA 1220 (DÁLE JEN „APUL“) SVOLÁVÁ

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU APUL,

která se uskuteční

v úterý 27. 6. 2023 od 17:00 hodin, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

KCEV (Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání) Krtek

P R O G R A M

17:00        1. Prezence

17:30        2. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti VH

3. Schválení programu jednání a volba orgánů VH

4. Úvodní projevy

5. Zpráva o činnosti APUL v uplynulém období

a. Zpráva o hospodaření 2022/23

b. Vzdělávací činnost 2022/23 hodnocení

c. Práce na mezinárodní scéně, Kongres IS Levi

d. Vývoj situace v oblasti vzdělávání instruktorů zimních sportů v ČR

6. Schválení zprávy o činnosti a výsledku hospodaření APUL za uplynulé období

7. Plán činnosti APUL na sezónu 2023/24

8. Schválení Řádu členských příspěvků pro r. 2024

9. Různé, diskuse

cca 19:00             Konec

Těšíme se na Tvoji účast!

Ve Špindlerově Mlýně, dne 25. 5. 2023

Libor Knot, prezident APUL

Pozvánka zveřejněna na webových stránkách APUL www.apul.cz dne  25.5.2023