VALNÁ HROMADA APUL 2022

26.05.2022 | Pro členy | Libor Knot

PREZIDENT SPOLKU ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH UČITELŮ LYŽOVÁNÍ A LYŽAŘSKÝCH ŠKOL, Z. S. IČO: 15045633 SE SÍDLEM Č.P. 150, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN, ZAPSANÉHO VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL L, VLOŽKA 1220  (DÁLE JEN „APUL“) SVOLÁVÁ

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU APUL,

která se uskuteční

v úterý 28. 6. 2022 od 17:00 hodin, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

KCEV (Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání) Krtek

P R O G R A M

17:00        1. Prezence

17:30        2. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti VH

3. Schválení programu jednání a volba orgánů VH

4. Úvodní projevy

5. Zpráva o činnosti APUL v uplynulém období

a. Zpráva o hospodaření 2021/22

b. Vzdělávací činnost 2021/22 hodnocení

c. Práce v INTERSKI a ISIA

d. Profesní kvalifikace instruktora zimních sportů v ČR

6. Schválení zprávy o činnosti a výsledku hospodaření APUL za uplynulé období

7. Plán činnosti APUL na sezónu 2022/23

8. Schválení Řádu členských příspěvků pro r. 2023

9. Volba členů výkonného výboru, prezidenta a KRK

10. Různé, diskuse

cca 19:30             Konec

Těšíme se na Tvoji účast!

Ve Špindlerově Mlýně, dne 26. 5. 2022

Libor Knot, prezident APUL