VALNÁ HROMADA APUL 2021

15.09.2021 | Pro členy | Ludmila Knotová

PREZIDENT SPOLKU ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH UČITELŮ LYŽOVÁNÍ A LYŽAŘSKÝCH ŠKOL, Z. S. IČO: 15045633 SE SÍDLEM Č.P. 150, 543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN, ZAPSANÉHO VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU VEDENÉM U KRAJSKÉHO SOUDU V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL L, VLOŽKA 1220  (DÁLE JEN „APUL“) SVOLÁVÁ

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU APUL,

která se uskuteční

v sobotu 16. 10. 2021 od 13 hod. v Aule Tyršova domu (Újezd 450), Praha 1 - Malá Strana, 118 01

P R O G R A M

13:00                   1. Prezence

13:30                   2. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti VH

3. Schválení programu jednání a volba orgánů VH

4. Úvodní projevy

5. Zpráva o činnosti APUL v uplynulém období

a. Zpráva o hospodaření 2020/21

b. Vzdělávací činnost 2020/21 hodnocení

c. Práce v INTERSKI a ISIA

d. Profesní kvalifikace instruktora zimních sportů v ČR

6. Schválení zprávy o činnosti a výsledku hospodaření APUL za uplynulé období

7. Plán činnosti APUL na sezónu 2021/22

8. Schválení Řádu členských příspěvků pro r. 2022

9. Volba členů KRK

10. Doplnění stanov APUL - změna v čl. II, 3.b) - Účel, poslání a úkoly APUL (rozšíření možnosti pojištění členů APUL)

11. Různé, diskuse

cca 15:30             Konec

Těšíme se na Tvoji účast!

Ve Špindlerově Mlýně, dne 14. 9. 2021

Libor Knot, prezident APUL

POZVÁNKA NA VH 21 S PROGRAMEM KE STAŽENÍ

NAVRHOVANÉ STANOVY APUL 2021 KE STAŽENÍ