VALNÁ HROMADA APUL 2019

25.04.2019 | Pro členy | Ludmila Knotová

Prezident spolku Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, z.s.  IČO: 15045633 se sídlem č.p. 150, 543 51 Špindlerův Mlýn, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 1220  (dále jen „APUL“) svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU APUL,

která se uskuteční

v sobotu 25. 5. 2019 od 12: 30 hod. v Praze (prezence účastníků od 12.00 hod.) v posluchárně D, VŠE, nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha

P R O G R A M

12,00                   1. Prezence

12,30                   2. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti VH

                               3. Schválení programu jednání a volba orgánů VH

                               4. Úvodní projevy

                               5. Zpráva o činnosti APUL v uplynulém období

                                   a. Zpráva o hospodaření 2018/19

                                   b. Kurzy 2018/19 hodnocení

                                   c. Práce v INTERSKI a ISIA

        6. Plán činnosti APUL na sezónu 2019/20

               7. Změna stanov APUL

               8. Schválení Řádu členských příspěvků pro r. 2020

               9. Různé, diskuse

cca 16,00           Konec

Těšíme se na Tvoji účast!

Ve Špindlerově Mlýně, dne 24. 4. 2019

Libor Knot, prezident  APUL

POZVÁNKA NA VH 19 S PROGRAMEM KE STAŽENÍ