PŘÍPRAVY NA KONGRES INTERSKI 2019

31.10.2018 | Lyžování | Michael Turek

APUL PATŘÍ DLOUHODOBĚ KE ŠPIČCE INSTRUKTORSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. STEJNĚ JAKO V ČESKÉ KOTLINĚ, TAK I V ZAHRANIČÍ JE APUL VNÍMÁN, RESPEKTOVÁN A ROZPOZNÁVÁN. TENTO POZITIVNÍ TREND BYL NASTARTOVÁN V LETECH DEVADESÁTÝCH, KDY BYL APUL DÍKY SVÉ KVALITĚ ZAČLENĚN DO STRUKTUR ISIA. V POSLEDNÍCH LETECH JE ZAHRANIČNÍ RESPEKT ASOCIACE APUL BUDOVÁN PŘEDEVŠÍM DÍKY USILOVNÉ PRÁCI LYŽAŘSKÉHO LEKTORSKÉHO TÝMU.

Úsilí, které na mezinárodním poli bylo v posledních letech vedeno tandemem Tomáš Mical a Jiří Nohejl, nese své ovoce a APUL a jeho vzdělání je nyní respektován napříč celým lyžařským světem. Tomášovi a Jirkovi patří obrovský dík za odvedené úsilí a práci, kterou pro APUL v minulých letech odvedli. Mnoho z nás, členů APUL, kteří nyní působíme za hranicemi naší země, by bez těchto dvou jmen a jejich mezinárodních vazeb, konexí a neutuchajícího entuziasmu, v zahraničí působit nemohlo.

Místem, kde se toto renomé a respekt vytváří, je kongres INTERSKI International. Koná se jednou za čtyři roky a APUL, již od dob svého vzniku, na těchto kongresech aktivně působí. Aby se poté pomyslný kruh pěkně uzavřel, je třeba nasbírané know-how přinést do ČR. Proto budou po kongresu členové Interski týmu - lektoři APUL informovat, psát články a vzdělávat své kolegy. Ti budou poté předávat své vědění svým kurzistům a kandidátům na kurzech v tom nejlepším konceptu, jak je současné „snowsports“ moderně vnímáno. Příští kongres INTERSKI se blíží, v druhé polovině března 2019 bude tento světově nejvýznamnější instruktorsko/lektorský „snowsports happening“ hostit bulharské středisko Pamporovo.

Jak již bylo řečeno výše, kongres INTERSKI je ve svém čtyřletém cyklu nejvýznamnější akcí svého druhu na světě. S lehkou nadsázkou lze říci, že každá „lyžařská“ země, která na mapě světového lyžování chce mít své místo, je na kongresu zastoupena. Instruktoři, lektoři, trenéři, profesoři a akademici ze všech koutů lyžařského světa a businessu se potkávají jednou za čtyři roky a během týdenního kongresu si vyměňují a sdílejí poznatky a informace. Ve velké intenzitě se lyžuje, snowboarduje, telemarkuje, demonstruje, přednáší, diskutuje a také trochu závodí.

Kongresy Interski v posledních dvou dekádách:

1995      Nozawa Onsen (Japonsko)

1999      Beitostolen (Norsko)

2003      Crans Montana (Švýcarsko)

2007      Yongpyong (Jižní Korea)

2011      Sankt Anton (Rakousko)

2015      Ushuaia (Argentina)

2019      Pamporovo (Bulharsko)

APUL se bude příštího kongresu v Bulharsku samozřejmě opět účastnit. A to neméně aktivně, než tomu bylo například v roce 2015 v daleké argentinské Ohňové zemi. Na demo svahu, kde jednotlivé národy předvádějí své umění, bude APUL reprezentovat demotým složený z osmi lektorů. Nejedná se o soutěžení (jako např. na mistrovství světa ISIA), ale spíše o přehlídku sestav, ukázky technických jízd a akční show, kde se jednotlivé národy prezentují. Vzhledem k tomu, že stejně jako například v letech 2011 nebo 2007, bude hlavní demo svah osvětlený (a mimochodem ve své první části solidně prudký), budou národní demo týmy předvádět své kreace večer, při umělém osvětlení. Kongres ale není pouze o demo jízdách národních týmů, ale hlavně o přednáškách, workshopech a lekcích, které probíhají během celého kongresového týdne v dopoledních a odpoledních blocích. I zde bude mít APUL své místo a bude prezentovat praktický workshop na svahu i teoretickou přednášku.

Přejme výpravě APUL hodně štěstí při tréninku i při účasti na kongresu a společně se těšme na plno novinek, informací, impulsů a poznatků, které nám naši zástupci z Bulharska dovezou.

Pravděpodobné složení výpravy APUL pro Kongres INTERSKI International v Pamporovu:

David Špunda, člen demo týmu, člen metodické komise APUL
David Pražák, člen demo týmu, člen metodické komise APUL
Marek Meluzín, člen demo týmu
Lukáš Macourek, člen demo týmu, člen metodické komise APUL
Tomáš Horáček, člen demo týmu
Jiří Špetla, člen demo týmu
Michael Turek, náhradník demo týmu, člen metodické komise APUL

Jiří Kotaška, člen prezidia ISIA, člen výkonného výboru APUL
Libor Knot, prezident APUL, člen výkonného výboru APUL

Adam Větříček, člen snowboardového lektorského sboru  APUL
Nikol Novotná, členka dětského lektorského sboru

Autor textu a fotografií: Michael Turek

Použité fotografie jsou momentky z minulého Kongresu IS v Argentině