NOVÁ STRUKTURA LAVINOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

17.12.2016 | Freeride | Karel Kříž

V LETOŠNÍM ROCE TOMU BUDE PRÁVĚ DESET LET OD DOBY, KDY ZAČAL APUL SPOLUPRACOVAT S ČESKOU ASOCIACÍ HORSKÝCH VŮDCŮ (DÁLE ČAHV) NA VZDĚLÁVÁNÍ. K TOMUTO VÝROČÍ SI OBĚ ORGANIZACE NADĚLILY MNOHO ÚKOLŮ A TAKÉ VIZÍ DO BUDOUCNA. ČAHV OD ROKU 2007 ZAJIŠŤUJE LAVINOVÉ A FREERIDOVÉ KURZY PRO INSTRUKTORY APUL. PO PRVNÍCH DVOU ROČNÍCÍCH, KTERÉ PROBĚHLY NA SLOVENSKU, SE KURZY PŘESUNULY DO RAKOUSKÉHO SÖLDENU, KTERÝ POSKYTUJE VYNIKAJÍCÍ ZÁZEMÍ A TERÉN. V POSLEDNÍCH DVOU LETECH JSME SVOU PŮSOBNOST ROZŠÍŘILI JEŠTĚ DO MEKKY HOROLEZECTVÍ A VOLNÉHO LYŽOVANÍ, FRANCOUZSKÉHO CHAMONIX. KDYŽ JSEM V ROCE 2009 PSAL O DŮLEŽITOSTI LAVINOVÉHO VZDĚLÁNÍ INSTRUKTORŮ S OHLEDEM NA ZVYŠUJÍCÍ SE POPULARITU FREERIDU, NETUŠIL JSEM, JAK MOC SE TATO ČÁST LYŽAŘSKÉHO SPORTU ROZROSTE.

Rozšíření vzdělání v oblasti freeride

Pokud jste přímo instruktory APUL a nebo činnost této organizace sledujete, určitě vám neuniklo, jak se v posledních letech měnila struktura a náplň jednotlivých kurzů. Jsem přesvědčen, že ten pohyb je směrem dopředu a vede k větší profesionalizaci našich instruktorů. Změnou, která se týká právě freeridu, je navýšení časové dotace kurzu „LAVINY 1“ o jeden den na celkových 5 dní a zejména rozšíření vzdělání a další vzdělávací modul „LAVINY 2“.

Společným cílem obou organizací je nabídnout instruktorům lyžování komplexní vzdělání na stejné úrovni jako ho nabízejí největší lyžařské země světa. Přestože v českých horách mnoho legálních možností pro výuku freeridu nenajdeme, nelze tuto oblast pominout. Mnoho plně certifikovaných instruktorů tráví alespoň část své lyžařské kariéry v zahraničních lyžařských školách, kde je freeride  standardní nabídkou. Zvyšující se poptávka po freeridu zvyšuje tedy i poptávku po instruktorech, kteří budou moci v rámci vymezených kompetencí lyžařskou školou legálně jezdit se svými klienty freeride. I když každá alpská země požadavky na freeridového instruktora a jeho kompetence specifikuje poněkud odlišně, naším cílem je poskytnout instruktorům vzdělání, které bude odpovídat standardu Euro Securité. APUL a ČAHV na tomto kurzu spolupracuje s francouzskou ENSOU, která představuje nejvyšší etalon ve vzdělávání učitelů lyžování a horských vůdců ve Francii. Však také není náhodu, že sídlo ENSY je v Chamonix pod Mont Blancem, kde se psala historie horolezectví a lyžování. Ve freeridu se obě tyto disciplíny velice těsně potkávají.

Kurz APUL Laviny 1

Kurz “LAVINY 1”  je povinný kurz v systému vzdělávání APUL a každý instruktor, toužící po dosažení tzv. ISIA známky či po nejvyšším vzdělání, ho musí absolvovat před nástupem na kurz APUL A2. Kurz se uskuteční letos opět v Söldenu v termínu 10. - 15. ledna 2017. Náplň tohoto kurzu se opět točí kolem třech témat a to jsou: záchrana, prevence a plánování a nauka o sněhu vše proloženo velkou dávkou lyžování v terénu.  Cílem je zejména osvojit si návyky bezpečného freeridu a dobře zvládat záchranu při lavinové nehodě. Na základní úrovni se vyučuje plánování a taktika sjezdů a nauka o sněhu.

Kurz APUL Laviny 2

Jedná se o kurz pro zájemce o nadstavbový modul k dosažení standardu Euro Securité. Kurz má 7 výukových dní a uskuteční se v Chamonix v první polovině dubna v úzké spolupráci s lektory ENSY. Náplní tohoto kurzu je kromě  klasického freeridu ve středisku také freetouring nebo skialpinismus. To znamená stoupání s lyžemi ke sjezdům a schopnost plánovat výstup i sjezd. Zmíněná hlavní tři témata z prvního kurzu se probírají a hlavně prakticky procvičují do větší hloubky. Další důležitou dovedností, kterou musí kandidáti zvládnout, je schopnost vedení skupiny při freeridových sjezdech.

Ačkoliv si to mnoho lidí neuvědomuje, freeride, offpistové lyžování či skialpinismus, zkrátka všechny lyžařské a snowboardové aktivity pohybující se mimo vyznačené a zabezpečené sjezdové tratě, budou vždy patřit k rizikovým činnostem s možností ztráty nejvyšší. Nebezpečí laviny nelze z pohybu v zimních horách nikdy zcela odstranit, a proto chceme pro APUL školit instruktory, kteří budou ovládat risk-managament spojený s freeridem a pohybem v horách a budou pro své klienty zárukou bezpečí.