Nekončící evoluce vzdělávání APUL

01.09.2016 | Lyžování | Tomáš Mical

NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNOU OSLAVÍ APUL ČTVRTSTOLETÍ SVÉ EXISTENCE NA POLI VZDĚLÁVÁNÍ PROFESIONÁLNÍCH INSTRUKTORŮ ZIMNÍCH SPORTŮ. CÍLEM TOHOTO ČLÁNKU OVŠEM NENÍ BILANCOVÁNÍ LET MINULÝCH, ALE SPÍŠE NAHLÉDNUTÍ POD POKLIČKU SOUČASNÉHO APUL, KTERÝ ŽIJE HLAVNĚ SVOJÍ BUDOUCNOSTÍ. NEKONČÍCÍ EVOLUCE NAŠÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE, TOTIŽ NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNOU VSTUPUJE DO SVÉ DALŠÍ FÁZE, KTERÁ NÁS OPĚT POSUNE O KRŮČEK DÁLE. TENTO ČLÁNEK SI KLADE AMBICE NEJEN NA TO, ABY VÁS SEZNÁMIL S PŘIPRAVOVANÝMI NOVINKAMI A PLÁNY PRO NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNU, ALE TAKÉ NA TO, ABY NA VÁS PŘESUNUL NĚCO MÁLO Z NAŠEHO NADŠENÍ A VELKÉHO OČEKÁVÁNÍ, KTERÉ BYCHOM S VÁMI RÁDI SDÍLELI PŘÍMO V AKCI NA NAŠICH KURZECH.

V několika posledních letech prochází APUL dynamickou personální, koncepční a myšlenkovou inovací. Změny v systému vzdělávání APUL, které jsme prezentovali na stránkách časopisu SNOW v průběhu posledních dvou sezón, se dotýkají nejen současné techniky lyžování a způsobu výuky zimních sportů v pojetí APUL, ale také hodnocení kandidátů našich kurzů, výběru a skladbě lektorského sboru a řízení APUL jakožto vzdělávací organizace. Všechny tyto kroky, směrem k moderně fungující a konkurenceschopné vzdělávací organizaci, jsme úspěšně prezentovali na mezinárodním kongresu Interski v Argentině. Podle pozitivních ohlasů zahraničních kolegů jsme přesvědčeni, že jsme úspěšně zasadili obor vzdělávání instruktorů zimních sportů v České republice do mezinárodního kontextu a upevnili jsme tak dále kontinuitu a tradici tohoto oboru u nás doma a také na mezinárodní scéně.

Právě schopnost flexibilně reagovat na nové impulzy, vstřebávat zkušenosti a poznatky z vlastních vzdělávacích kurzů, z diskuzí se zahraničními partnery a ze spolupráce s lyžařskými školami APUL je motorem našich dalších kroků. A ty nyní směřují k přestavbě struktury našich vzdělávacích kurzů. Dobře zavedený systém kurzů C – B – A, tedy třístupňové struktury vzdělávání lyžařských instruktorů, dostane nadcházející sezónou novou podobu. Od následující sezóny přecházíme na čtyřstupňový systém vzdělání lyžařských instruktorů, který bude mít nově podobu D - C - B - A. Tímto krokem se zařadíme mezi systémy jako je německý, kanadský, britský, australský a několik dalších.

Naší hlavní snahou je rovnoměrnější rozložení obsahu vzdělávání do kratších kurzů – modulů, které ocení především ti, kteří se právě rozhodují stát se profesionálním učitelem lyžování. Právě ti  se mohou těšit na kratší a levnější cestu k jejich první profesionální licenci, opravňující úspěšné kandidáty k výuce lyžování v českých lyžařských školách. Z perspektivy mezinárodního postavení APUL je potom zavedení čtyřstupňového vzdělání cestou k větší uznatelnosti a kompatibilitě se zahraničními systémy, což usnadní cestu k získání práce těch našich členů, kteří se rozhodnou pro kariéru instruktora lyžování v zahraničí.

Branou do lyžařského vzdělání APUL je tedy nově lyžařský kurz APUL D. Během pěti dní, které jsou pro „Déčko“ vyhrazené, budou kandidáti a jejich lektor pracovat na položení základních stavebních kamenů profese instruktora lyžování. Ty se budou týkat techniky lyžování, základních principů výuky začátečníků až mírně pokročilých lyžařů a  vybraných základních kapitol z dalších podpůrných disciplín. Všechna důležitá nastavení kurzu, tedy jeho rozsah a obsah, stejně tak profil jeho absolventů a kompetence, kterými budou disponovat, jsou kombinací představ „architektů“ kurzů z řad Metodické komise APUL a požadavků majitelů a zástupců lyžařských škol, kteří se ve vzájemné diskuzi a téměř ročních přípravách shodli na finální podobě kurzu a jeho propozicích, které snadno najdete v průvodci kurzu D na webových stránkách APUL.

Úspěšné absolvování kurzu D je podmínkou pro vstup do dalšího stupně vzdělání APUL, kterým je lyžařský kurz APUL C. Během šesti dní, které jsou nové podobě staronovému kurzu C vyhrazeny, bude na kandidáty čekat pět dní tréninku lyžování a výuky prvků již středně pokročilých lyžařů. Důraz bude kladen na precizní zvládnutí jízdy s paralelním vedením lyží o dlouhém i krátkém poloměru a jeho další aplikaci v hravých variacích v podobě základů freestylu, který bude jistě zajímavou ingrediencí již tak velmi zajímavého kurzu. Jeden den bude vyhrazen zkoušce z lyžování a z výuky, kterou ovšem není nutné absolvovat ihned po samotném kurzu C. Právě s ohledem na úroveň zvládnutí kritérií kurzu, osobních pocitech a fyzického stavu, se může každý kandidát rozmyslet, zda zkoušku absolvuje, či zda bude ještě potřebovat další trénink v průběhu sezóny a na zkoušku se přihlásí v jiný nabízený termín z termínové listiny APUL.

Druhá polovina obsahu lyžařského vzdělání APUL je rozdělena do již dobře etablovaných a populárních kurzů APUL B a APUL A. Zásadní novinkou u těchto pokročilých kurzů, které APUL pořádá dvakrát za sezónu na jednom z rakouských ledovců, je rozdělení kurzu A na dva moduly s označením A1 a A2. Rozdělení „Áčka“ na dvě části se v minulé sezóně ukázalo jako krok správným směrem v evoluci vzdělávacího systému APUL. Průběh obou kurzů a jejich dopad na úspěšnost kandidátů při závěrečných zkouškách se ukázal jako potvrzení očekávání a naplnění našich představ o tzv. modulovém vzdělávání, kterým se APUL naplno vydává. Právě na úspěšné absolventy kurzu A2, a tedy držitele licence APUL A, kteří mají ambice k nadstavbovému vzdělání směrem ke vzdělávání instruktorů, se budeme těšit na již standardním lektorském kurzu APUL L, který je vstupenkou a podmínkou do lektorského sboru APUL.

Nová struktura lyžařských kurzů APUL není jedinou novinkou, se kterou APUL do nové sezóny přichází. Již nyní bychom vás chtěli pozvat na naše nové webové stránky, kde najdete informace o nás, vzdělávání, vizích, plánech a především termínech, ve kterých se na vás budeme těšit na našich kurzech a akcích, kde se vám dostane “vzdělání od profesionálů pro profesionály“.