VALNÁ HROMADA APUL 25.11.2017

25.10.2017 | Pro členy | Ludmila Knotová

Prezident spolku Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, z.s.  IČO: 15045633 se sídlem č.p. 150, 543 51 Špindlerův Mlýn, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 1220  (dále jen „APUL“) svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU APUL,

která se uskuteční

v sobotu  25. 11. 2017 od 13,00hod. v Praze

Česká obec sokolská, Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
posluchárna č. 2

P R O G R A M

13,00                  

1. Prezentace

13,30                  

2. Zahájení a kontrola usnášení schopnosti VH

3. Schválení programu jednání a volba orgánů VH

4. Úvodní projevy

5. Zpráva o činnosti APUL v uplynulém období, plán na 2017/18

a. Zpráva o hospodaření 2015/16 a finanční plán na 2016/17

b. Kurzy 2016/17 hodnocení, plán na 2017/18

c. práce v INTERSKI a ISIA

d. akce pro členy APUL, benefity členství

6. Nový členský portál APUL, propagace

7. Volba jednoho člena VV APUL

9. Schválení výše členských příspěvků pro r. 2018

8. Různé, diskuse

cca 16,00           Konec

                               Těšíme se na Tvoji účast!

Libor Knot, prezident  APUL