Co mě čeká na kurzu APUL Freeride?

Čeká na Vás hodně ježdění mimo sjezdovky. Bude se řešit technika jízdy na neupravených a strmých svazích při různých sněhových podmínkách. Z teorie se zaměříme hlavně na výuku techniky a specifika vedení snowboardových skupin ve volném terénu. Kurz pořádáme na ledovci Kitzseinhorn v Rakousku. Kurzy o lavinové problemace a obecných zásadách pohybu ve volném terénu najdete v lavinových kurzech v sekci Freeride na našich stránkách.

Budeme se těšit na kopci

Šimon Svoboda
vedoucí sekce snowboarding APUL

  Přihlásit se na kurz

Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol, z.s.

Špindlerův Mlýn 150, 543 51, Česká Republika. 

 

O jaký kurz se jedná?

Kurz A freeriding pořádáme v rámci našeho projektu Kaprun. Kurz navazuje na lavinový kurz 1 a kurz snowboarding B a je jeden ze čtyř kurzů úrovně A. Kurzu jsou vyhrazeny 3 dny, ale s největší pravděpodobností se otevře v kombinaci s jiným kurzem. Přesné informace budou doplněny během sezóny.

Co mě na kurzu čeká?

Na kurzu tě čeká náš lektor s největšími zkušenostmi s výukou ve volném terénu. Budeme se pohybovat výhradně mimo sjezdové tratě v místech kde může hrozit lavinové nebezpečí. Nutností je tedy lavinové vybavení a práce s ním. Na tomto kurzu se neřeší lavinová záchrana podmínkou ke vstupu na kurz je lavinový kurz.

Praktické workshopy na svahu i mimo něj budou klást důraz na následující klíčové body kurzu A freeride:

 • Technika jízdy ve volném terénu
 • Výuka techniky jízdy do volného terénu
 • Specifika vedení snowboardových skupin ve volném terénu
 • Strategie a plánování výuky mimo sjezdové tratě

Co musím mít splněno? (vstupní kritéria)

 • Dosáhnout minimálně 1 let v den zahájení kurzu.
 • Být držitelem licence APUL „B“ (či ekvivalentu).
 • Být členem APUL (zaplacený členský příspěvek v daném období). 
 • Zkušenosti s jízdou ve volném terénu
 • Být držitelem licence APUL laviny 1 (či ekvivalentu)

Jak bude vypadat denní program? (struktura kurzu)

Obsah kurzu je rozdělen do praktické části na svahu a teoretické části v podobě přednášek a workshopů. Denní program bude přizpůsoben počasí a místním sněhovým podmínkám. Úpravy programu kurzu má ve své kompetenci vedoucí kurzu. Jeden celý den kurzu je vyhrazen závěrečným zkouškám. Účast na všech částech programu je podmínkou úspěšného zakončení kurzu A freeride. Kurz bude otevřen v kombinaci s jiným kurzem A. Program kurzu může být zásadně ovlivněn počasím.

Profil instruktora snowboardingu "A“ Freeride

Licence APUL "A“ freeride opravňuje jejího držitele k výuce techniky jízdy ve volném terénu. Držitel licence není oprávněn k pohybu s klienty mimo sjezdové tratě. Toto oprávění získává skrze specializované lavinové kurzy.

Jak probíhá zkouška?

Zkouška je rozdělena do několika částí.

1. Teorie/Metodika/Analýza

Zkouška z těchto tří okruhů splývá v jednu ústní zkoušku.

3. Jezdecké dovednosti 

Jedna jízda ve stanoveném úseku ve volném terénu. Hodnotí na základě podobného klíče jako na Freeride World Tour. Hlavní důraz je kladen na kontrolu jízdy, volbu bezpečné stopy a techniku jízdy.

4. Cizí jazyk 

Kurz probíhá v českém jazyce případně v anglickém jazyce.

Co vzít na kurz s sebou a na co každý den kurzu nezapomenout? 

 • Odpovídající snowboardovou výzbroj tzn. snowboard, funkční vázání a boty
 • Doporučujeme chrániče – helma, chránič páteře atd.
 • Nepromokavé a teplé oblečení. Na sněhu budeme za každého počasí min. 5 hodin denně.
 • Snowboardové a sluneční brýle, rukavice, opalovací krém. 
 • Lavinové vybavení!!!
 • Peníze na skipas (bude domluvena výrazná sleva). 
 • Peníze na snídani, oběd a večeři. (či stravování ve vlastní režii)
 • Poznámkový blok, psací potřeby pro zaznamenání poznámek a informací z workshopů na sněhu i mimo něj. 

Zdroje a doporučená literatura 

Základním zdrojem informací na kurzu A freeride je naše metodika, kterou dostanete při příjezdu na kurz. Dále budete čerpat z přednášek během kurzu. Před kurzem se hodí jakékoliv samostudium o technice jízdy ve volném terénu a pohybu ve volném terénu obecně.

Fitness, bezpečnost, nehody  

Všechny kurzy APUL jsou velmi intenzivním vzdělávacím zážitkem a probíhají v horském prostředí a za každého počasí. Jsou tedy fyzicky i psychicky náročné a proto doporučujeme, věnovat několik týdnů před kurzem APUL pozornost dostatečné fyzické přípravě.

Všichni účastníci kurzu APUL jsou při pohybu na sjezdových tratích povinni dodržovat tzv. „Desatero pravidel chování na sjezdových tratích“. Vtomto případě se jedná o respektování chování mimo sjezdové tratě a dbát pokynů vedoucího družstva. Pokud jakýkoliv účastník kurzu bude svým chováním systematicky porušovat pravidla chování na sjezdovcen či ve volném terénu a ohrožovat ostatní účastníky kurzu či jiné lyžaře, bude požádán o ukončení a opuštění kurzu.

Jelikož je snowboarding rizikový sport, doporučujeme sjednání odpovídající úrazové pojistky pro případ nehody či zranění. Účast na kurzu je dobrovolná a na vlastní nebezpečí. APUL nenese následky za možná vzniklá zranění. 

Tipy pro efektivní trénink

Naším cílem Vás připravit na práci instruktora snowboardingu, ale také Vám dát pár tipů, jak na sobě dále pracovat a rozvíjet své dovednosti. Pro začátek doporučujeme pár tipů.

 • Silné svalstvo udrží kostru pohromadě. Udržujte své tělo v kondici a předejdete zraněním.
 • Věnujte alespoň pár minut denně strečinku a také předejdete nepříjemným zraněním.
 • Věnujte se dalším sportům. Zvýší to Vaše výsledky ve snowboardingu.
 • Jezděte a poslouchejte zkušenější jezdce a instruktory, mohou Vám výrazně pomoci.
 • Nepřeceňujte své schopnosti

 

Přejeme úspěšný kurz a hodně štěstí u závěrečných zkoušek.
Budeme se těšit na shledání na akcích APUL.

Metodická komise APUL (snowboarding)